Varför Fiber

Fiber har egentligen bara fördelar gentemot de andra teknikerna om vi bortser från anslutningskostnaden och det eventuella ingreppet på tomten. Fiber ger möjlighet till både högre hastighet, en jämn sådan, till bättre pris sett till vad du får för pengarna. Fördelarna med fiber är:


  •     Mycket större hastighetsmöjligheter, idag upp till 1 000 megabit/s. Jämför t ex med VDSL där

    du kan ta  emot 52 megabit/s.


  •     Jämn hastighet, du får det du betalar för, vilket inte är fallet med de andra teknikerna


  •     Betydligt mindre störningskänslig än andra tekniker


  •     Avståndsoberoende


  •     Påverkas inte av mängden användare
Något för alla åldrar


Många vill bo kvar hemma så länge som möjligt när de blir äldre och med hjälp av E-hemtjänst är det möjligt.


E-hemtjänst är ett nytt begrepp som står för att kunna erbjuda hemtjänstanvändare ett nytt sätt att få delar av hemtjänsten utförd med hjälp av ny kommunikationsteknik.


Detta kan exempelvis vara tillsyn och påminnelser med hjälp av bildtelefoni och andra lättanvända tekniska lösningar som är utvecklat för och tillsammans med äldre och funktionshindrade.Mobila lösningar räcker inte till


I det skedet när Telia lägger ner kopparnätet kommer de att erbjuda alla kunder mobila

lösningar. Det innebär att fastighetsägare blir beroende av vilken mobil teckning man har. För de som har bra teckning innebär det att man kan få relativt snabb uppkoppling, 20-30 mbit/s, beroende på vilket avstånd man har till masten.

För de som inte har någon bra uppkoppling innebär det att internetuppkopplingen blir obefintlig likaså telefonin.

   

     Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.