Dokument

S/T  2016-12-24


Ett steg närmare bredband i Hässjö och Tynderö: "Jag fick faktiskt en liten tår i ögat av glädje"                     Läs här

2019-01-16:


Vi har tyvärr nåtts av beklaglig information att just nu ligger arbetet med fiberförläggningen i Hässjö på is. Om det beror på tjäle eller andra orsaker låter vi vara osagt då vi inte har all information.

Frågor rörande detta måste vi hänvisa till Zitius tel = 020-118500


Vi har även informerat Zitius föreningens inställning och även påpekat behovet av att informera ej anlutna kunder i närtid.


     Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.

2019-01-02:


Har idag haft kontakt med gräventreprenören där planen nu är att påbörja bearbetning av berg i Västansjö mot jvg, avsikten är att starta upp i mitten av januari med fräsning/sprägning.

Bidragande orsak till denna förseningen är att entreprenören ej hann färdigställa enligt plan ute i Tynderö, vilket medfört att ingen etablering i Hässjö området varit möjlig.


I övrigt har vi idag ingen mer information gällande kommande planering, dock skall de som har anslutningsavtal men ännu ej fått klart med fiberinstallationen ha erhållit information direkt från Zitius när förväntat installation planeras att genomföras.


Hässjö Byfiber önskar alla medlemmar en God fortsättning på 2019.

2018-11-06:


Vintertid förhärskar å med den inväntas även att Kung Bore snart skall komma,  därtill har föreningen likaledes avvaktat att skriva information här på hemsidan av den enkla anledningen att det varit och är rätt lugnt beträffande etablering i vårt område.


Föreningen har små möjligheter att påverka entreprenörens strävan att skapa så många fiber anslutningar som kan vara möjliga innan vinterperioden slår till.  Senaste tiden har i princip alla grävning och slang förläggning varit etablerade i Tynderö området, dock har installation och aktiverings processen hos oss de senaste veckorna bidragit till att fler fastigheter nu har erhållit fiberanslutning.


Vad som väntas av nyetablering/färdigställande i vårt område innan vintern har vi idag ännu ingen riktigt vetskap på, likväl så skall entreprenörens planering komma oss till del senast nu på fredag.

Detta var ett av flera besked som gavs under gårdagens möte med byggledning/entreprenör vilket jag kommer jag att informera styrelsen om på lördag  och därefter pressentera här på hemsidan hur planen ligger för resterande områden samt även de svar på  andra frågeställningar som framfördes från oss.


Därtill kan nämnas att flera positiva detaljer presenterades under mötet, saker som kommer att gagna kommande etablering i vårt område.


Som avslutning kan jag även nämna att de problem som idag finns med lokal-nyheter SVT1/TV4 omgående kommer att bearbetas av Zitius.


2018-08-17:


Etablering av Stamfiber är i princip fullbordat i Rolandsbacke, Bängling(fram), Sunnansjö, Svarvarböle, kvarstår några vägtryckningar samt luftfiber innan stamfibern är fullständig från Noden. När sjökabel till Slättböle är lagd kommer grävarbeten starta även där.


Installation av fiber påbörjad i Bängling(bak)/Krigsbyn/Näset, Noden i Näset även färdigställt.


Veckoplan(34):

Fortsatt installation/aktivering av kunder.


Ingen grävning i vårt område planerad denna vecka, ev. kan fastighets fiber komma att grävas in(Svarvarböle).


Vi inväntar även besked angående uppstart för övriga områden och återstående arbeten där stamfibern ej är komplett.


Status idag är att 140 fastigheter har fiber aktiverat, ca 25 stycken klara för aktivering och ca 70 stycken har slang till huset.


Påminner även att studera ”Lathund Installation” på hemsidan innan Ni beställer tjänster. Om det finns funderingar kring detta är det bara att kontakta oss.

Länk till Lathund.


Pressrelease 2016-12-18


Ett väl utbyggt bredband är en grundförutsättning för att man, oavsett var man bor i landet, ska vara en del av det digitaliserade samhället.                Läs här

.

2018-02-22:


Veckan har haft sina utmaningar för blås/svets grupperna, men det till trotts så har det blivit en hel del utfört.


3 slang stopp har reparerats där sträckan för stamslangen ner till Storsand varit extremt besvärligt, så nu kvarstår bara stoppet vid milsten/Västerå vilket påbörjas v 09.


I veckan  har ca 40 fastigheter erhållit fiber till huset, total idag är det 98 stycken.

Av dessa 98 stycken är 23 installationer klara inomhus, förhoppningsvis kan dessa nya(7 st) aktiveras i närtid.


Kommande vecka fortsätter blås/svetsgängen arbetet med installation/montering , samt att fixa slangstoppet i Västerå och därefter kanske den sista sträckan för stamfibern till Åvike blir blåst till veckan.


Sportlovet närmar sig och Ni som har lite svårt att medverka kommande veckor kan skicka ett mejl(byfiber@byfiber.se) med förslag till datum där Ni kan vara närvarande vid installation inne i huset, alternativt att det går att lösa på annat sätt .


//styrelsen

2018-02-20


 Planering Västansjö - Åvike.


Så här ligger schemat för installation, blåsning kommer att ske alla veckor.

Givetvis kan det inträffa rubbning av tidslinjalen, stopp i slang, sjukdom m.m.


Montör ringer två dagar innan installation och jag har även framfört önskemål till möjligheten att installera under en helg.

Ett uppsamlingsheat finns med i resonemanget, vilket kan bli i typ maj/juni.


Om det finns funderingar kring Er närvaro så skicka gärna ett mejl(byfiber@byfiber.se) så vi kan bistå entreprenören med lämplig lösning att genomföra installationen.


v   8  Tjärne, Strind Backe, Backås(1),Byn(1).

V  9   Blåsning.

v 10   Västansjö, Svedje, Stäbbgård, Åvikebruk.

v 11   Bondhamn, Storsand.

v 12   Storsand, Västerå.

v 13   Västerå.

2018-02-15:


Veckans fiber installations arbete har rullat på, dock ingen blåsning och kommande vecka fortsätter installatörsgänget, samt arbete med att lokalisera stamfiber stopp samt fortsätta blåsa fiber.


Tills idag har 16 stycken fastighetsägare färdiga installationer, dessvärre så har Skanovas entreprenör inte klarat ut färdigställa allt i Noden, trotts att detta skulle vara färdigt vid årsskiftet vilket tyvärr bidragit till att 4 stycken fastigheter har utrustning monterat men ej driftsatt.


Styrelsen planerar att i närtid skapa möjlighet för föreningsmedlemmar att få lite information och vetskap hur man kommer igång, val av tjänster, även om det finns önskemål till stöd/tips när det gäller själva installationen.

Om det finns funderingar idag är det självklart bara att slå en signal eller skicka ett mail så skall vi försöka hjälpa till.


Nästa veckas planering är mycket beroende på om Noden är klar vilket vi antar då det jobbats där i veckan, samt om det blir löst med de stamfiber stop som finns. Om det går bra så skall Västansjö, Strind etapperna bearbetas, samt de två kvarstående fastigheterna i Byn/Backås och som det ser ut idag känns det som att tidsplanen ligger i fas med utfört arbete.


//styrelsen


2017-12-22:


Arbetet med fiberetablering i Hässjö har nu tagit Jul å Nyårslov, vid samtal med entreprenören så planeras fortsatt etablering att tas upp igen vecka 2.  Några detaljer kring detta har ej kommit oss till del ännu.


Västansjölokalen är nu färdigställd för fiber 100/100 Mb samt TV, styrelsen planerar även tider med öppet hus så intresserad kan komma å se hur det funkar.


Styrelsen vill även önska Er alla en God Jul samt Gott Nytt År, även ett stort varmt tacka alla som bidragit i litet å stort under året.


//Styrelsen.

2017-11-19:


Entreprenören har nu bestämt att tillfälligt avsluta grävning/plöjning, förändras markförhållandena i närtid återupptags arbetet igen,  förblir det tjäle å snö fortsättningsvis får vi vänta till våren.

Känns beklagligt att vi inte haft en liknande mark tillstånd som för ett år sedan, då hade troligen etableringen fortgått fram till Jultid och Krigsbyn kanske då hade varit klart med fiberslang.


Arbetet med att blåsa fiber påbörjas imorgon måndag, då med att skapa stamnätet vilket betyder att skjuta fiber till ett antal befintliga skåp. Första etapp blåsningen blir från Tele-stn i Västansjö mot fiberbrunn nedanför Brundins i Byn. Hur arbetsschemat ser ut vet vi inte, återkommer om detta.


När det gäller blåsning av fiber till fastigheter har vi idag ingen information, mycket hänger självklart på hur det går med stamblåsningen och i samråd med entreprenören kommer vi att skapa ett plan  hur detta kommer att genomföras i tid så att vi fastighetsägare kan planera kommande installation.

Förlagd fiberslang t.om idag, 31 927 meter grävning.

2017-11-14:


En lite beklaglig upplysning är att kylan börjar smyga sig på vilket betyder att grävning kanske avslutas i veckan, tjälen på åkern i Krigsbyn ca 2”, och efter väg lite mer, dock blir grävmaskinen

kvar i Krigsbyn om i fall vädret kommer att bidra med bättre förhållanden.


Även en positiv sak dök upp nu på e.fm, vilket är att nu på måndag planeras blåsning av fiber starta, första sträckan blir att blåsa stamfiber från tele-stn i Västansjö mot Byn i den tom-slang som förlades år 2006.

Hur å vart entreprenören sedan tänk blåsa vet vi inte, beskedet kom nu på e.fm och från styrelsen har vi önskat att de kan prioritera Västansjö lokalen.


Entreprenören frågar även om det finns något boende att hyra i omgivningen, detta för fiberblåsarna.


Vi återkommer med mer info när vi vet mer.


2017-11-10:


Noteras nu tydliga tecken på att vintern snart kommer, snö å kyla har rapporteras i väderprognosen för vår landsdel vilket betyder att det kan börja vara svårt att utföra fiberslangs förläggning i markerna.

Vi håller tummarna att avsnittet Krigsbyn ner till telestationen/Näset kan färdigställas innan Kung Bore slår till, kvarstår ca 3,5 km grävning samt 20 fastigheter, vilket betyder ca 2 veckors arbete.


Arbetet med att förbereda själva inkoppling av fiber till Telestationen i Västansjö är klart och Tele-stn i Västerå är planerad att förberedas kommande vecka,  så nu höjs förväntningarna på att fiberblåsningen kan komma igång i närtid.


Samtal med Trafikverket pågår för järnvägsövergången i Västansjö och vi har goda förhoppningar att lösa tillståndet till slangförläggning innan reparationsarbetet av övergången påbörjas.


Ett antal nya anslutningsavtal har även tillkommit, märks tydligt att lokalradions inslag om fiberutbyggnad i kommunen fått genomslag vilket även bidragit till en hel del frågeställningar till föreningen kring vår kommande etablering i Duved/Torsboda.

2017-11-02:


Nya förutsättningar för sträckan Åvike – Grindtorpet


Zitius och entreprenören som lägger ned rör för fiber i området Åvike har stött på stora problem med att lägga rör för fiber mot Grindtorpet från Sågen/Åvike. De som gör att tidigare planerad sträckning inte kan följas är för mycket stora stenar och ett oväntat mycket vattensjukt område.


Problemet innebär att entreprenören nu måste planera en ny väg för dragningen. För att komma till Grindtorpet återstår nedanstående alternativ:

• att hänga fiberledning på elstolparna under 10 Kv som går mot Grindtorpet

• att gräva längs vägen mot Grindtorpet.

Bägge dessa lösningar förutsätter samverkan med andra leverantörer, vilket gör att Zitius idag inte kan ange någon tidplan för färdigställandet.


En tröst i de förändrade förutsättningarna är att det faktiskt finns förutsättningarna för leverans av fiber till Grindtorpet inte så långt bort - nämligen i Åvike.


Har Du/Ni frågor är Ni välkommen att höra av Er till oss på Byfiber www.byfiber.se


Hälsningar

Hässjö Byfiber


2017-10-27:


Veckan avslutades med ett mycket stenigt markområde i Åvike, vilket kräver en noggran återställning så fiberslangen inte skadas eller ger problem inför kommande inskjutning av själva fibern.


I veckan har även två maskiner flyttas till Tynderö, för att påbörja deras etablering och för denna gång tackar vi Thomas/Johannes för veckorna här i Hässjö.


2017-10-24:


Etapp 1 börjar nu gå mot sitt slut där förläggning av stamfiberslang från Bondhamnsinfarten(väg 693) till sista området i Åvike/Grintorpet har påbörjats, m.a.o. så är ca ett tiotal fastigheter kvar att färdigställa innan etablering påbörjas på andra sidan E4,a.


15 veckor har gått sedan uppstarten i Västansjö och vi tycker att det rullat på bra vilket b.la beror på ett stort engagemang från många fastighetsägare i området. Föreningen å även entreprenörerna hyser  en stor beundran till fastighetsägarna över allas inställning till att hjälpa till, stor tack för det. 


Nya utmaningar väntas där vi hoppas att fiberblåsningen kommer igång i närtid och att snön/kyla dröjer så kanske några områden på Hässjösidan kan färdigställas med fiberslang innan grävmaskinerna går i ide.


2017-10-16:


Det jobbas på från flera kanter just nu, färdigställande av etapp 1 där Bondhamn/Åvike kvarstår, planera för uppstart Näset/Krigsbyn där markavtal och utsättning av befintliga markinstallationer är på G.


Vi har även fått lite signaler om att det eventuellt kan bli dags att påbörja själva fiberblåsningen och med den installation av utrustningen i fastigheten. Dock har inget startdatum ännu presenterats, under morgondagen kommer byggmöte att genomföras å kanske kommer lite mer detaljer då.


Arbetet som hittills genomförts har gått bra, känns som att livet på landsbyggddelen i Hässjö börjat vakna upp när vi nu snart kan få modern infrastruktur i våra hem.


2017-10-07:


Projektet rullar på, boende i byarna ser hur arbetet fortskrider och vi får ofta frågan hur det går, när kommer grävmaskinerna till oss, när påbörjas installationen av själva fibern in i huset.


Bilden nedan visar grafiskt hur projektet går framåt, där gula markeringar är dagens läge efter 13 veckors arbete och skapat att ca 10 fastigheter i veckan fått fiberslang till boningen.


Från föreningens sida  har vi väldigt små möjligheter att påverka kommande uppstart, men vi förmodar att nästa etapp blir från Näset tele-station i Hässjö(område 2).

Även entreprenören har oklarheter som styr deras planering, ett problem är Trafikverket som idag har onormalt långa handläggningstider.


Installation av fiber/utrustning i huset kommer sannolikt påbörjas för de gula områdena i närtid då hela sträckningen Västansjö – Åvike blir färdig förlagd med stam/hus fiber.


2017-10-03:


Ytterligare ett tufft markområde i Storsand är grävt å redo att ta emot fiberslang, kvarstår en ca 80 meter hårdför grävning för stamfibern till de sista husen i norra området.


Tror det blir svårt att färdigställa hela Storsand innan veckan är till ända, kvar är även stamslangs förläggning från Bengtssosn å ner till området på ca 1250 meter.


Alltid trevligt när husägarna är behjälplig i arbetet,  uppskattas verkligen.

2017-09-10:


Glädjande kan vi konstatera att förändringar i telestationerna i Västansjö/Västerå inför kommande fiberanslutning är igång, kvarstår dock en del innan blåsning/anslutning av fibern till fastigheterna kan påbörjas.


Område 01(Västansjö – Stäbbgård) är nu i princip färdigt, kvarstår en del återställning b.la vid vägundergångar.

Från styrelsen vill vi sända honnörer till alla fastighets/markägare som på ett fantastik sätt medverkat under första delen av etablering av fiberslang, utan Ert engagemang och vänlig inställning så hade vi inte kommit där vi är idag.


I morgon måndag startar etablering i Västerå, vilket eventuellt kan klaras av innan veckan är slut, finns ett litet huvudbry att lösa vid passagen av mil-sten i Västerå.


På måndag bör vi även klarat ut hur sträckningen ner till Storsand skall se ut, samt det lokala nätet nere i detta området och fortsätter under veckan med  detaljprojektering för sträckningen/spridningsnät Bondhamn/Åvikebruk.

20170902:


Dagens vandring nere i Storsand var givande, några nödvändiga alternativ upptäcktes och det känns som det finns utmaningar liknande Backe/Strind.


Orolig för trångmål?

Inte ett dugg , entreprenören kommer att lösa detta, när Eon kunde kan de............


2017-08-30:


Idag vid Logvägen utfördes första väggenomgången i området, och det tycks funka bra.


I övrigt så är gräv/plöj gubbarna upp i Svedje, eventuellt blir denna etapp färdig under nästa vecka och därefter följer sista etappen i detta området, nämligen Stäbbgård.

2018-08-26:


Första delområdet börjar gå mot sitt färdigställande gällande förläggning av fiberslang/skåp, gissningsvis om det rullar på som tidigare kan detta vara klart vecka 36 eller 37. Tre fastigheter i Västansjö saknar idag fiberslang till sina hus, detta p.ga inväntande av grävtillstånd från Trafikverket.


Nästa områdesetapp blir troligen Västerå – Storsand där detaljprojektering pågår, Noden placeras i telestationen Västerå och kommer att förses med direkt anslutning från Västansjö telestation. Kvarstår ett antal alternativ till etablering, dels i Västerå men framför allt vilket förslag som är lämpligast förläggning av stamfiberslang ner till Storsand/Bondhamn, detta påverkar även vägvalet för fortsättning till Åvikebruk.


Under vecka 36 kommer kontakter/besök genomföras för Västerå/Storsand/Bondhamn, dels för att trygga tilltänkta vägval inför kommande gräv/plöjning av fiberslang, men även skapa nödvändiga markavtal med berörda parter.


Karta nedan är preliminär, fiber dragning saknas(se ovan).

2018-08-23:


Fiberslang med gräv/plöj gänget närmar sig Öngård, Backås förmodas passeras under onsdagen.


Engagemanget från bybor är fantastiskt och jag är övertygad om att detta tillsammans med proffsen i grävarna bidragit till att entreprenören nu kommit så långt med förlagd slang.

2017-08-18:


Info arbeten.


Peder Norrgård med företaget Mätteknik AB från Skäggsta kommer att påbörja geodetisk inmätning vart fibern som nu är förlagd är belägen i markerna.

Geodetisk inmätning är grundläggande/krav vid ledningsarbeten, typ det fibernätet som nu etableras i Hässjö. Punkternas läge bestäms med hög precision, antingen i förhållande till varandra eller i ett referenssystem. Idag sker mycket av mätningen med hjälp av GPS.


Hälsar Peder välkommen, speciellt roligt att entreprenören knutigt ett lokalt företag till vårt projekt.


Så fibervänner ser Ni hans bil eller fyrhjuling ute med sin mät utrustning, bli inte oroliga.


2017-08-08:


Så har entreprenören i det närmaste passerat Backe, imorgon lär det grävas i Strind och kanske kan denna etappen bli färdig innan helgen. Om allt faller väl ut kan hända det blir start i Byn nästa vecka, men nuvarande etapp är en hårdför uppgift.


Alltid hyggligt när blivande fiberanslutna fastighetsägare hjälper till ute på fältet, här P.O i Backe som bistår grävmaskenisten Erik ute på åkern, samt Tobias som stöttar med att rulla ut några hundra meter slang till P.O´s hus.


Glada miner,  fiber är nyttigt......

2017-08-03:


Logvägen färdigställs då alla fiberslangar nu är på plats, dels fram till huset för de som skall anslutas och tomtgräns där avtal ej finns.


Personligen hade jag anat att de skulle nå bron över Svartån idag, men ack vad fel jag hade. Nu för plöjs det upp till Nordins i Tjärne och fiberslangarna är vid bron/Svartån så jag misstänker att kanske slangarna är uppe hos Nordins i e.fm.


Osökt funderar man nog lite till mans hur det gjordes när telefon systemett byggdes och kopparkabeln förlades, viss skillnad är det med all säkerhet

2017-07-26:


Lite spännande att anlägga fiber i kohagen, dessutom finns i nästa hage 7 stycken tjurar så det blir en utmaning…

2017-07-17:


Så ÄNTLIGEN har arbetet påbörjats med att förlägga fiberslang i marken, detta är i Västansjö från befintlig tele-stn västerut.


Planerade arbeten är mot Västansjölokalen och Logvägen, ev kommer det även att arbetas i Byn/Backås denna eller nästa vecka.


2017-06-14:


Så har det anlänt två maskiner till Västansjö. En som plöjer och en minigrävere(typ).


Om jag inte tror helt åt fanders så betyder det nog att något positivt blir av nästa vecka, trotts semestertider.


Hoppas få lite information vart dessa kommer att sätta ner sina utrustningar i marken, vilket jag lägger upp så fort vi vet.


2017-07-04:


Antar att dagens sändning av materiel är den sista av behovet för byarna i Timrå inför årets etablering, även själva fibern finns med.


Bara att hoppas på att utsättningen av allt som finns i mark blir klart så entreprenören inom kort har mod att sätta skopan i backen.

2017-06-28:


Då har tydligen utsättningen påbörjats, tydliga markeringar vid Tele-stationen i Västansjö samt en del markeringar vid troliga brunnar.


Filen med den preliminära tidplanen finns på hemsidan under fiberutbyggnad.

2017-06-26:


Så har beskedet kommit att utsättning av vad som eventuellt finns i marken sannolikt påbörjas nästa vecka, vilket betyder att olika el/tele kablar å annat som kan finnas i marken från olika nätägare kommer att märkas ut.


När utsättning är klar för första etappen kommer grävningen att sättas igång och vi får hoppas att inte alla nätägare har semester så vi får njuta av lite fin musik från grävetableringen av fiberslangar.


Sedan lägger jag ut bilden på entreprenöen Elteleteknik´s buss igen, så  det inte kommer oroliga telefonsamtal till Byvakten för det kommer bli en del snurrande i Hässjö/Tynderö från deras sida framöver.

2017-06-22:


Midsommar info.


Idag har vi fått bekräftat att vi får använda den fiberslang som redan är nedgrävd i marken från Västansjö till Västerå, vilket är bra och vi ser oerhört positivt på detta utifrån ett avsaknad markavtal.

Hur många meter/km som kommer att brukas får vi se, entreprenören jobbar nu med att bedöma vilka lösningar som är bäst, kombination av tilltänkt stamfiber sträckning och möjligheten att nyttja befintlig fiberslang. Besked även att gräventreprenören beräknar start innan semestern, förhoppningsvis då till veckan, dessutom verkar det som att allt material nu är på plats i lagerområdet.


Så nu väntar jag och säkert alla läsare med spänning på vad som kan komma att hända efter midsommar.Ta det lite lugnt med svängomen kring

midsommarstången, å njut av sommaren.

2017-06-19:


Idag så dök det upp en ny sändning till lagret, enligt vad vi tror är det ca 1/3 som kommit och möjligen kommer det mer under veckan.

Kan förebåda att med dessa fiberrullar ämnat till våra hus har vi kommit ytterligare ett steg närmare.

 

Markeringspinnar är på G, ca 10 fastigheter har erhållit sina och vi fortsätter i veckan, så om ni ser två träpinnar på trappan är det jag som lagt dit dessa.

Bägge märkes med Er adress + tfn-nr, den ena sätts intill husvägg där ni önskar att fibern skall borras in och den andra återkommer vi med vart den skall placeras. Anledningen är att vi inte är 100% säkra på hur stamfibern kommer att förläggas i alla områden då det uppstått en del nya detaljer som är väldigt positiva.

Om det finns funderingar är det bara å höra av Er så hjälper vi till.


Så igen önskar styrelsen Er en fin Midsommar.........

2017-06-17:


Den saknade leveransen av den enkla smalare fiberslangen avsedd för våra hus är aviserad till på onsdag, så ännu inget första spadtags datum klart.


Efter helgen kommer vi förmodligen att få granska den detaljprojektering som börjar bli klart för områdena nr 2 (en kartan) http://byfiber.se/fiberutbyggnad/index.html så under den veckan antar jag att vi får de markavtal som skall tecknas för detta området vilket blir lite att sätta klorna i.


Vi börjar med att leverera märkpinnar på söndag till Er i boende områden 5(öster JVG),7,8 och 9 enligt områdeskartan kartan.Styrelsen önskar Er alla en trevlig Midsommar.


2017-06-12:


Idag saknas en betydelsefull leverans, b.la av fiberslang för förläggning till själva fastigheten vilket givetvis måste levereras innan uppstart. Enligt uppgift skulle detta varit levererat förra veckan, uppföljning vad som blivit av med lastbilsleveransen pågår.


Arbetet med kabel utsättning i området har påbörjats och vi kommer även i dagarna att personligen leverera märkpinnar till de fastigheter som nu är planerade att grävas till.

Inför besöket vore det bra om du som fastighetsägaren funderar igenom vart fibern skall förläggas från tomtgräns fram till fastigheten, samt även tänker på vart ev. elledningar/VA-rör etc. är belägna i angränsning till etableringen/grävning.

Det är fastighetsägarens ansvar att informera vad som finns i tomtmarken, om det finns en osäkerhet undersöker vi nu möjlighet om entreprenören eventuellt har möjlighet att bistå, grundläggande är dock att ansvaret ligger hos fastighetsägarens.


Vi har ännu inte erhållit datum för uppstart av etableringen, men jag misstänker att entreprenören behöver ca 1 vecka för ställtid, om saknad leveransen kommer i närtid så kanske vi får fira Midsommar samstämt med att även uppstarten är genomförd.


Om det finns frågor funderingar är det bara att höra av sig.

2017-06-02:


Med glädje kan styrelsen idag meddela att det är klart att starta upp etableringen av fiber för Hässjö´s projekterade områden, vilket även gäller för de övriga föreningar som är färdig projekterade.


Lite beroende på om allt material är levererat så kommer uppstart ske inom en eller två veckor, vi återkommer med mer information när vi har lite noggrannare uppgifter.


Med vänlig hälsning

Styrelsen……….

2017-05-27:


Glädjande upplysning att tele-stn i Västerå nu är klar att bruka för etablering, nu kvarstår två stycken för att skapa den struktur som önskas i områdena Duved/Torsboda/Hässjö(Krigsbyn m.m)/Bye. Entreprenören ligger på Skanova  för att lösa detta, mycket skull bli enklare och kanske bidraga till en snabbare etablering.


Sannolikt blir det byggstart Västansjö vecka 22, närmare besked kommer i veckan efter onsdagens samordningsmöte och nu hoppas vi att den ända markägaren som är lite motsträvig kommer på andra tankar.


Så fibervänner, första spadtaget närmar sig………………………….

2017-05-21:


Under kommande vecka(21) träffas våra byggare och Skanova(nätägare) för avstämningsmöte angående etableringsprocessen.  Grundläggande är att vi får kvalitet på nätet, att grävning och förläggning utförs enligt gällande regler där Skanova är byggkontrollant.


Efter detta kommer med all rimlighet arbetet sättas igång, start blir antaglighet från tele-stationen i Västansjö som jag skrivit om förut och jag antager att allt material har levererats till Byn så inte det sätter käppar i hjulen.


Jag kommer att ge information när det är dags för första spadtaget, eller grävskopstaget är kanske mer korrekt. Vore skojig om vi kunde bli ett antal hugade kommande fiber kunder som hejade på, kanske kan vi ta en gemensam fika i Västansjölokalen i samband med detta………….


Har Ni frågor/funderingar eller andra idéer är det bara att att skicka ett mejl till oss info@byfiber.se

2017-05-17:


Under dagen(17/5) kommer Zitius underleverantör att utföra inspektion av de första delsträckornas planerade etablering från telestation i Västansjö.


Idag finns markavtal klara för tre delsträckor från tele-stn mot Västansjölokalen, Logvägen samt Svedje, dock finns en markägare som tyvärr inte önskar fiber på sin åker. Vi tycker det är lite egendomligt då övriga markägare visat på otroligt gott mottagande och samarbetsvilja. Konsekvensen av detta är att ca 100 fastighetsägare mellan Västansjö – Åvike kommer att försenas tills en lösning nås. En lösning kan vara att förlägga på Trafikverkets vägområde, detta kan betyda minst 3-4 månaders fördröjning p.g.a. långa handläggningstider. 


Ännu ej klargjort till att ta över några fler telestationer, vi skall idag försöka få möjlighet att diskutera tidsplan/etablering utifrån olika alternativ för övriga områden.


Antalet anslutningsavtal fortsätter att strömma in, tyvärr så finns en glapp mellan våra inskickade avtal tills dessa blir synliga på www.fibertillalla.se och vi jobbar med blåslampan för att få lite snabbare hantering vilket även gäller tillgång för Timrå på www.zmarket.se den portal som vi skall använda för att beställa tjänster ifrån.


Vi planerar för 2-3 informationsmöten, tidpunkt troligen i juni.......

2017-05-08:


Några bilder säger ibland mer än tusen ord........ Idag kom det mer mtrl.......

Info 2017-04-30:Så har första sändningen av materiel kommet till Byn, förhoppningsvis rullar det in mer under veckan.


Vi har ännu inte fått nått definit datum för  ”första spadtag” men jag upplever nog som att det börjar hetta till……

Vi jobbar på med markavtal och andra ärenden som skall vara klart innan grävningarna startar, så både vi i Hässjö å övriga föreningarna börjar känna att lite adrenalin kommer smygande……..


Styrelsen och särskilt Sören Lanner jobbar för att försöka hitta boende till entreprenörerna under etableringen och om det är någon som har ett tips så är det bara att höra av sig(E-post).Styrelsen önskar Er en trevlig Valborg och en skön ledig 1 maj måndag.

2017-04-25:


Preliminärt leveransdatum av material inför fiberetableringen till området är sagt till den 15 maj,  dessutom kan meddelas att även muntliga markavtal är klart på en samanhängande sträckning av stamfiber på ca 6 km, kvarstår dock en markägare.


Styrelsen.....

Information 2017-04-23:


Föreningen har varit engagerad i  utarbetande av entreprenörens muntliga markavtal. Planeringen för grävningen utgår idag från att i första hand använda privat mark och i andrahand Trafikverkets/Kommunens vägnät.


Grävstart för Hässjö Byfiber kan bli verklighet om ett antal veckor, exakt tidpunkt är beroende av materielleveranser (fiberslang, märkband m.m).


Första spadtaget blir troligen vid Västansjö telestation, men vilken sträckning som startar först är vi osäkra på.


Detaljprojektering av området kring Näsets telestation(Rolandsbacke Krigsbyn m.m) pågår, dock finns några strategiska vägval att lösa vilket även påverkar detaljprojekteringen om vilken sträckning som är bäst för området mellan Duved- Fjäl.


För Bye/Hussjö pågår samtal om möjligheten att kunna nyttja den befintliga telestationen vid Byerast.


Styrelsen.

2017-04-07:


Nu GÅR vi in i genomförandefasen !!!!
Hässjö Byfiber växlar upp för leverans av fiber via Zitius


I går den 6 april hade Hässjö Byfiber sitt första produktions- och planeringsmöte med företaget som skall etablera fibern i vårt område ”Hässjö”.


Ambitionen med mötet var att hitta lämpligt och förtroendegivande arbetssätt för och mellan Hässjö Byfiber och entreprenören. Entreprenören har ambitionen att komma igång så snart det bara går och för den skull inriktades genomgången mot några strategiska områden inför starten. Planen är att skapa tre till fyra underprojekt för att få ett snabbare genomförande för att ansluta fastigheter.


Utifrån nuvarande förutsättningar så är den preliminära indelningen av fiberutbyggnaden inom Hässjö, två delprojekt – väster och öster om E4. Tidplanen för delprojekten är fortfarande oklar, så det får vi återkomma till så fort planen har tydliggjorts.


Ambitionen är att så snabbt som möjligt avsluta ledningsprojekteringen för att därefter kunna sluta markavtal med berörda fastighetsägare. Föreningen har uppgiften, i avtalet med Zitius, att hjälpa till med att få avtalen underskrivna.


Zitius och entreprenören kommer att innan grävningen startar i respektive område att, via Hässjö Byfiber, distribuera information och förutsättningar för när och hur anslutningen av fastigheter ska genomföras och däri beskriva ägarnas ansvar.


Vi som bor i Hässjö kommer att allt efter som veckorna går, notera en ökande aktivitet från entreprenörer som tex. tillfälliga besök av okända och kända personer från entreprenörerna, fler transporter av utrustning, material och maskiner. Föreningen hoppas att dessa aktiviteter inte ska störa Er boende allt för mycket, samtidigt som vi ser det som ett övergående problem.


Tips! Du/Ni kan läsa mer om Byfiber på fliken ansökan för ansökan och handlingarna....... 

Eller kontakta vår kontaktperson/-er se föreningens hemsida.


Tack för att Du/Ni visar intresse för fiber i HÄSSJÖ.


Styrelsen för Hässjö Byfiber

2017-04-05:Byggmöte torsdag 6/4.


På torsdag börjar det bli verkstad för projektet, detta första byggmötet för Hässjös del innebär startskottet för själva arbetet med fiberetableringen.


Ambitionen från oss som deltager från styrelsen är att informera så skyndsamt som möjligt, utifrån den arbetsordning som föreligger. 


En punkt som vi kommer att behandla den 6´e är kommande markavtal, dessa avtal berör i första hand markägare där stamfiber kommer att förläggas, m.a.o. inte den del som anslutes till våra fastigheter.


Vi hoppas även att vi under mötet även kan erhålla preliminär uppstart, var etablering(arna) kommer att påbörjas.


Vi vet även att det finns önskemål från entreprenörerna gällande kommande uppställningsytor för materiel, arbetsbodar/maskiner samt ev boende. Omfattningen vet vi inte idag, men vi mottager gärna tips i detta.

2017-03-30:


Nu KÖR vi igång!!!!Information om fiber och Zitius leverans av fiber


Den 29 mars 2017 samlades byfiberföreningarna (Hässjö, Tynderö, Lögdö och Bredsjön benämd paraplyet) för ett första möte med Zitius, i syfte att starta upp den så efterlängtade utbyggnaden av fiber till boende i våra områden. Om allt går enligt planering så kan det mesta vara på plats dec 2018.


Vårt första möte hade ambitionen att för projektet/-en kartlägga betydelsefulla och viktiga frågor.  Det innebär att Vi i nuläget inte kan lämna några mer exakta och detaljerade uppgifter om projekten, processen eller när olika områden har sin fiber installerad i sina fastigheter.


Däremot så har föreningarna tillsammans med Zitius stakat ut ett antal viktiga hållpunkter som ska leda våra projekt framåt. En betydelsefull information till Er boende inom våra områden är:

- att nu startar projektet Byfiber där samtliga föreningar inom paraplyet ingår i genomförandet.

- att efter 30 april 2017 är det inte möjligt att ansluta sig till vår uppgörelse för fiber mot Zitius.


Föreningen/-arna kommer att löpande informera på sin hemsida om händelser i projektet/-en tex frågor som rör byggstart, när får min fastighet fiber, när ska ett slutligt godkännande av installation göras osv.


I närtid kommer Hässjö Byfiber den 6 april 2017 och Tynderö Byfiber den 18 april 2017 att möta Zitius och entreprenören för genomgång av förutsättningar för att starta grävningen och övrig planering för genomförandet. Lögdö och Bredsjön kommer att tätt därefter genomföra samma möten.


Tips! Du/Ni läsa mer om Byfiber på länken för ansökan och handlingarna http://byfiber.se/ansokan/index.html. Eller kontakta Din personlig kontakt enl föreningens hemsida.


Tack för att Du/Ni är intresserad av fiber.


Styrelsen för Hässjö Byfiber

2017-03-17:


Info.


Telias kopparnät kommer under 2018 att monteras ned på vissa områden i Timrå kommun, vilket betyder att fast telefoni och ADSL(internet) kommer att tas ur drift.


Hässjö Byfiber jobbar för att detta skall ske efter att vår fiber etablering är klar och i drift. Vi försöker påverka Telia att synkronisera arbetet med vårt fiberprojekt, vi har även uppvaktat och pekat på eventuella kommande problem till ansvarig IT-minister.


De områden som berörs 2018 är Västerå och Hussjö telestationer med anslutna abonnenter, uppstart av nedmontering börjar innan sommaren och berörda fasta kunder har säkert redan erhållit information.


Idag har vi ingen information gällande övriga telestationer i vårt område(Västansjö/Näset), sannolikt kommer även dessa att släckas inom några år.

2017-03-02:


Det finns fortfarand möjlighet att anmäla sin fastighet till föreningen.


Om du är intresserad av ett anslutningsavtal kontakta Hässjö Byfiber på telefon 070-3344411 Gunnar Grönberg eller 070-5224588 Sören Lanner, alternativt sänd ett mail till föreningen( länk uppe till höger).

2017-02-17:


Nu kan alla boende i Duved/Torsboda området anmäla sig till Zitius för fiber

 

Hässjö Byfiber har i dagarna förhandlat med Zitius för att fastighetsägare inom Duved/Torsboda området för att kunna anmäla sig till Zitius för att få fiber utan att binda sig till några juridiska eller ekonomiska åtaganden. Detta innebär att fastighetsägaren kan gardera sig för att få den leverantör som erbjuder den installation som passar fastighetsägaren bäst i tid och till kostnad. Har Du redan ingått avtal med annan leverantör så ger Byfibers förhandling med Zitius möjlighet att teckna avtal med två leverantörer till samma erbjudande som andra fastigheter som har avtal med Zitius.

 

Erbjudandet vänder sig endast till Er som har eller är osäkra på vem eller vilka leverantörer som Ni önskar som Er framtida fiberleverantör. Detta innebär att ingången intresseanmälan eller avtal med Zitius kommer att kunna avslutas utan några förpliktelser, om Du som fastighetsägare avslutar överenskommelsen innan installationen i området påbörjats.

 

Har Du frågor så är Du/Ni välkommen att kontakta Hässjö Byfiber på telefon 070-3344411 Gunnar Grönberg eller 070-5224588 Sören Lanner.

2017-01-19:


Strävan att nå en hög anslutningsgrad rullar på och i veckan postas 10 nya avtal, under gårdagens styrelsemötn diskuterade vi möjligheten att nå kvarvarande fastigheter och  planerar nya insatser i vissa områden då vi kan teckna nya avtal några veckor till.


I denna månad kommer vi även att träffa vår samarbetspartner för att samtala angående kommande etablering, så förhoppningsvis kan vi under februari månad meddela lite konkret information kring detta.


Anbuden för kommande entreprenörer ligger ute, upphandlingen kan vara klart i månadsskiftet.


Det blir en spännande tid framöver och så fort vi har konkret information så lägger vi upp den här på hemsidan, det är även här vi kommer att förmedla allt som berör projektet.

2017-01-25:


Kommande vecka blir det besök av tänkbara blivande entreprenörer, de vill skapa sig bättre kunskap om hur det ser, vilken typ av terräng o.sv innan färdigställande av sina anbud.


I mitten av februari kommer beslutet vilka som kommer att utföra etablering av fibernätet, hur å när arbetet kommer igång kan vi inte svara på, men jag tror att vi får avvakta till att tjälen gått ur backen.


Tisdag vet jag med säkerhet att vi kommer att snurra runt i Hässjö, så bli inte oroliga att det är tjuvat i farten.......

2017-02-07


Information om Hässjö Byfiber och leverans av Zitius:


Hässjö Byfiber är en förening som har tagit som sin uppgift att driva på etableringen av utbyggnaden av fiber i Timrå kommun och speciellt Hässjö området. Önskar Du/Ni läsa mer om Byfiber kan detta göras på länken, http://byfiber.se och för ansökan och handlingarna för denna på länken, http://byfiber.se/ansokan/index.html.


Hässjö Byfiber ingår i samverkansprojektet som består av Byfiber föreningarna - Hässjö, Tynderö, Lögdö och Bredsjön. Dessa har gemensamt sökt och erhållit statligt ekonomiskt stöd och tillika slutit avtal med företaget Zitius som tar det fulla ansvaret för utbyggnaden och drift inom samtliga områden.


Observera! …nyckelfärdigt, betala inte före att installationen är godkänd, ingen månadskostnad för installationen utan bara för de tjänster som väljs, Finansieringen finns i flera alternativ om inte kontant betalning väljs, behovet av tjänster kan ökas och minskas som minst över helg osv. Sommarstugeägare får samma förutsättningar och pris som fast boende.

Tjänster redovisas i bilagan Timrå fiberFlyer.


Bunden till avtalet blir man 14 dagar efter att projektering är avslutad efter detta har meddelats till kund.


Lördagen den 18 samt 25 februari finns det möjlighet att träffa styrelsemedlemmar från föreningen, för information och hjälp att ingå anslutningsavtal.

Rolandsbacke föreningshus (Rolandsbacke 210), mellan kl 14-17:00 har vi dropin.


Har Du/Ni fler frågor så är Ni välkommen att kontakta

Sören Lanner 070-522 45 88 eller mail sren.lanner@telia.com

Gunnar Grönberg 070-334 44 11 eller mail timr@telia.com2017-02-17:


Information Zitius.


Nu bearbetas och utvärderas inkomna anbud vilket kommer att ta några veckor, under mars månad tas beslut vilket anbud som kommer att godtas.


När väl beslutet är genomfört  kommer förening  få information om tidpunkt för igångkörning samt hur etableringsplaneringen ser ut och fram till dess fortsätter föreningen arbetet med att skapa fler anslutninggsavtal.

2017-08-18:


Info arbeten.


Peder Norrgård med företaget Mätteknik AB från Skäggsta kommer att påbörja geodetisk inmätning vart fibern som nu är förlagd är belägen i markerna.

Geodetisk inmätning är grundläggande/krav vid ledningsarbeten, typ det fibernätet som nu etableras i Hässjö. Punkternas läge bestäms med hög precision, antingen i förhållande till varandra eller i ett referenssystem. Idag sker mycket av mätningen med hjälp av GPS.


Hälsar Peder välkommen, speciellt roligt att entreprenören knutigt ett lokalt företag till vårt projekt.


Så fibervänner ser Ni hans bil eller fyrhjuling ute med sin mät utrustning, bli inte oroliga.


2016-12-27


Året närmar sig ett bokslut, där nya utmaningar väntar under 2017 och föreningens roll i nästa fas i målet att etablera fiberbaserat bredband kommer förmodligen att förändras lite. I mellandagarna träffas styrelsen för att resonera hur vi skall bemöta kommande utmaningar, sannolikt kommer vi att bli engagerade i en del olika frågor.


Vi har idag ett ansvar gällande anslutningsavtal, även markavtalen ligger på föreningen, vilket kan påbörjas när detaljprojekteringen är klar. Under januari vet vi lite mer och jag misstänker att fler föreningsmedlemmar utanför styrelsen kan komma att behövas i vissa frågor när anläggnings arbetena kommer igång.Styrelsen önskar alla ett Gott slut samt ett riktigt Gott Nytt 2017.

Äntligen fiber  2016-12-09Nu har vårt Timrå projekt ”Hässjö Byfiber” fått godkännande från Länsstyrelsen för att få statens och Jordbruksverkets ekonomiska stöd för att etablera och bygga fibernät för boende inom Hässjö församling.


Vi kan bara säga Grattis! Timrå kommun och boende i Hässjö nu flyttar den nya tekniken in och våra möjligheter att vara med i vad som händer i teknik- Sverige och världen finns inom kort vid våra dörrar.


Vi i styrelsen är naturligtvis extra glada att vårt engagemang för att utveckla fiberutbyggnaden för vårt område, Timrå kommun, Västernorrland, Regionen och Sverige har landat i att grävande och installation av detta kan genomföras. Vår avtalspart Zitius kan nu med full energi och tillsammans med föreningen starta projektet Hässjö Byfiber och detta tack vare ett enormt stort intresse som visats från boende genom avtalstecknande.


Genomförandet och tidplaner för etableringen av fibernäten kommer nu att kunna föras upp på styrelsens dagliga agenda och med löpande information till boende i Hässjö.


Projektet är förutom en viktig vardagsföreteelse för oss i Hässjö även en del i det regionala utbyggnaden DIG 2020 för att skapa gränsöverskridande kommunikation för kommuner och myndigheter, samt företag i länet, Sverige och världen.


Föreningen ser förutom ett stort privat inslag i utnyttjande av byfiberprojektets tjänster även för etablering företag, skapa möjligheten att jobba hemifrån, ge förutsättningar för offentlig service och tjänster och ett ökat utbud av privata tjänster för boende och service.Styrelsen

NU ÄR VI IGÅNG!   2016-12-05


Hässjö Byfiber har nu haft sitt inledande planeringsmöte med Zitius för att komma igång med den så nödvändiga projekteringen inför grävning för fiber, förläggning och installation.


Vi har nått ett mycket bra engagemang hos alla boende i Hässjö församling med över 300 st fiberavtal. Vi fortsätter enträget med att jobba inom Timrå kommun i områden som Bye, kring Söråker osv.


Sammanfattningen från mötet blev att vi alla kände oss stärkta inför det fortsatta gemensamma jobbet som ligger framför oss. Zitius blev positivt överraskad över föreningens engagemang och allt de jobb som är nedlagt fram till dags dato.


Den plan som tidigare lagts fram om att börja gräva under våren 2017 kvarstår, men kan komma att störas av Länsstyrelsens godkännande av stöd och plan för DIG 2020 och dess genomförande.


I samband med projekteringen startar föreningens andra uppgift som att vara behjälplig vid Zitius hantering av markavtal mot fastighetsägare.


Möjligheten att efteranmäla och sända in beställning av fiber baserat bredband har aktualiserats av föreningen till Zitius för att kunna erbjuda de som inte är fastboende inom området, tex fritidshus eller delvis utnyttjad permanent fastighet. Zitius ställer sig positivt till vårt förslag och förlänger därmed anmälningstiden till sista dec 2016 då många av dessa fastighetsägare oftast finns på orten.


Har Du/Ni frågor kan du klicka på knappen för fråge formuläret.