Övrig Info

 Faktaruta:


- Fiber är en glastråd med en tjocklek som ett hårstrå.


- I en fiber transporteras data med ljuspulser i stället för elektriska pulser.


- Fiber är okänsligt för störningar. Glastrådarna leder inte ström. Ett åsknedslag kan inte gå längs

    kabeln ochförstöra din utrustning.


- I en fiber kan ljuspulserna färdas störningsfritt 100 km eller mer.


- En fiber kan transportera många olika typer av information.


- Via fiberkabel kan man få tillgång till Internet, TV, hyrvideo, telefoni, larm, mm.


- En fiberkabel har i princip obegränsad kapacitet. 100 Mbit/s är lägsta hastigheten och 1 Gbit/s är inte

    ett problem. 10 Gbit/s går att få men har i dag en hög kostnad.


- I ett fibernät får varje kund en egen privat fiberförbindelse.


     Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.