Föreningen

Medlems avgift 2018:

 

Medlems-avg är 75:/år.

BG 563-3672  alt 6347-839 025 998  Handelsbanken.


Bifoga som medelande: Adress, E-post, Namn.


Om annat betalningssätt önskad v.g medela kassören.

Kontaktinformation

Hässjö Byfiber Ekonomiska förening

registrerades 2014-08-18.


Adr:      Hässjö Byfiber c/o Grönberg

              Backås 739, 860 35 Söråker


Mail:    byfiber@byfiber.se


BG:      Handelsbanken:   563-3672


Org-nrr: 769628-55710


Vill du kontakta någon i styrelsen?

(Klicka på dennes namn)


Karl-Erik Svedin - Ordförande


Tommy Nordström - Kassör


Lars Bergman - Ledamot


Sören Lanner - Ledamot


Gunnar Grönberg - Ledamot


Kristian Westerlund - Ledamot


Robert Westberg - Ledamot


Anita Wiklander - Sekreterare


Classe Bergman - Ledamot

Om ByFiber


Uppdraget

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och tillgångar till modern samt framtidsorienterande teknik inom områdena kommunikation, distribution av tjänster och teknisk funktionella lösningar i form av erbjudanden av nätanslutningar bl a. IT-området eller genom samverkan med annan leverantör av kommunikationstjänster.


Genom årsmötesbeslut 2015 har föreningen antagit vägen att i stället för att själv genomföra projektet från start till fullt driftfärdig kundanslutning välja att söka en samverkanspart genom upphandling för leverans av nyckelfärdig systemlösning för boende i Hässjö. Denna samverkan har skett inom det sk ”paraplyorganisationen för byfiber” där Tynderö, Lögdö, Bredsjön och Hässjö ingår.


Idag har föreningen/-arna ingått sådant avtal som tryggar hela processen och därmed genomförandet till fastställt max takpris för den nyckelfärdiga installationen och tjänsteutbud.


Avtal har för uppdraget har tecknats mellan paraplyorganisationen och Zitius för genomförande av våra nyckelfärdiga projekt som totalentreprenad


 

Styrelsen


     Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.