Fiberutbyggnad

2018-06-19:


Utan samtal med föreningen har Telia/Zitius tagit över delar av etablering i Duveds området samt Torsboda.

Vi har försökt komma till förhandling kring detta men vi har inte lyckats ännu så vi har inte fått deras förklaring till detta lite märkliga beslut från deras sida.


Vi får av naturliga skäl frågor från boende i området  ”När kommer det grävas hos mig”


Det är inte lätt att svara på den frågan då inte hela området är detalj projekterat, dessutom kvarstår en del frågor gällande grävtillstånd från typ Trafikverket, markägare.


Andra frågor som ställs är vilka är det som bygger?

Föreningens avtalspartner är Zitius, vilka har upphandlat Elteleteknik i Umeå som entreprenör för byggandet av fibernätet i Hässjö, Tynderö, Lögdö och Bredsjön. Elteleteknik har MEAB som markentreprenör, vilka är de som ni säkert noterat gräver/plöjer ner fiberslang, sätter upp kopplingsskåp och förgyller tillvaron med färgglada fiberslangar.


Har du några frågor eller funderingar, skicka ett mail.


     Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.