Fråga

Namn:

E-post:

Tfn-numer:

Adress:

Fråga:

  Vilket ansvar har jag som fastighetsägare för grävning på fastigheten?
  Sker installation i huset samtidigt med grävningen.
  Hur får jag som fritidshusägare information om start av grävning/installation?

  

Frågor med automatiskt svar till den E-post adress som angetts.

Vi har noterat att det finns en del frågor från fastighetsägare inför kommande etablering på sin fastighet därför har vi skapat denna tjänst.


Fyll i namn, E-post, tel-nr samt adress, kryssa i de frågor du önskar svar på så kommer ett autosvar till angiven E-post adress.

Om du önskar fråga något som ej finns med i kryss alternativen skriver du  frågan i formuläret, svar kommer inte automatiskt men så fort vi kan och vet svaret.

     Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.