Ansökan - Avtal

2017-07-26:


Slutdatum av intresseanmälan för anslutningsavtal närmare sig, finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse.

Avtal:


Byfiber föreningarna Hässjö, Tynderö, Lögdö och Bredsjön har gjort gemensam sak och slutit avtal med Zitius om att förse fastighetsägare såväl fast som fritidsboende inom våra områden med nyckelfärdiga fiberanslutningar. De avtal som Hässjö och de övriga byfiberföreningar slutit med Zitius, som är ett Telia ägt företag, innebär en total installation där allt ingår som grävning, fiber, återställning och uppsättning av anslutning på insida vägg. Anslutningen görs efter anvisningar av fastighetsägaren. Efter att anslutningen tänts upp har abonnenten att själv välja om och vilka tilläggstjänster som tillhandahålls, se bif. Zitius Informationsblad. 


Ingen betalning ska göras förrän installationen är avslutad och funktionellt godkänd. 


Fritidshusägare erbjuds samma möjlighet och förutsättningar som fastboende. 


Planeringen är att grävjobben ska kunna startas när tjälen släpper 2017. 


Anmälningar om anslutning efter fastställt datum kommer att få ett betydlig högre pris än ovan angivna. 


Hässjö Byfiber;s avtal erbjuder en för marknaden mycket konkurrenskraftigt lösning till pris och tjänster. Därför ger en tidig anmälan om fiberanslutning många fördelar för oss som bor i Hässjö församling. Zitius erbjuder en flexibel, snabb och stabil fiberanslutning av fastigheter kommer att ge många nya möjligheter för företagare, offentliga tjänster, barnfamiljer, vuxna som serviceställen.


 

Hör gärna av Er till kontaktpersoner för Hässjö Byfiber så hjälper vi till med avtal och svarar på Era frågor.


Gunnar Grönberg:

Mobil  070- 3344411

Hem    060-44115,       

Mail;   timr@telia.com


Sören Lanner:

Mobil  070- 5224588

Hem    060-47019

Mail:   sren.lanner@telia.com

     Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.