Start

     Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.


Antal besökare

Viktig vädjan från entreprenören:


Som vi tidigare informerat om så har vi som fastighetsägare ansvar för det som ligger i/under markytan, el kabel, dränering, avlopp, telefonledning etc i området där fibern skall dras in till huset på tomt. 


Innan grävning på tomten till huset kan påbörjas är det nödvändigt att gräventreprenören vet att det är fritt att gräva eller hinder att ta hänsyn till enligt sträckning på tomt.


Om behov finns till råd/hjälp skicka ett mejl byfiber@byfiber.se

Information från styrelsen 2020-02-17


Telia/Zitius har informerat några av föreningens medlemmar att det på grund av höga kostnader ej kommer att installeras fiber till deras fastigheter, detta godtar naturligtvis inte Hässjö Byfiber förening då vi anser det strider mot ingångna avtal.

Föreningen har för avsikt att driva frågan vidare och har inlett en process för att lösa denna tvist i närtid.

 

För att vi inte skall förbise någon föreningsmedlems fastighet önskar vi komma i kontakt med de som idag inte har erhållit installation av fiber inom föreningens avtalade områden(se bifogad karta).

Det gäller områden där etablering påbörjats och fastighets ägare ej erhållit installation, alternativt att fastighetsägare erhållit mejl/brev som bekräftar utebliven installation.

 

Idag har vi kännedom om några områden där fastighetsägare hamnat i denna tråkiga situation, dock vill vi att alla berörda mejlar/ringer så vi kan skapa ett korrekt underlag.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen Hässjö Byfiber.

 

Kontaktperson:

Gunnar Grönberg

timr@telia.com

070-3344411

Vecko rapport vecka 07


Uppgiftslämnare Jimmy Thorén/ETT

Karta 1 Fjäll

Karta 2 Gumböle

Karta 3 Västanbäck