Övrig Info

Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.

Faktaruta:

 

- Fiber är en glastråd med en tjocklek som ett hårstrå.

 

- I en fiber transporteras data med ljuspulser i stället för elektriska pulser.

 

- Fiber är okänsligt för störningar. Glastrådarna leder inte ström. Ett åsknedslag kan inte gå längs

kabeln ochförstöra din utrustning.

 

- I en fiber kan ljuspulserna färdas störningsfritt 100 km eller mer.

 

- En fiber kan transportera många olika typer av information.

 

- Via fiberkabel kan man få tillgång till Internet, TV, hyrvideo, telefoni, larm, mm.

 

- En fiberkabel har i princip obegränsad kapacitet. 100 Mbit/s är lägsta hastigheten och 1 Gbit/s är inte

ett problem. 10 Gbit/s går att få men har i dag en hög kostnad.

 

- I ett fibernät får varje kund en egen privat fiberförbindelse.