Föreningen

Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.

Medlems avgift 2018:

Medlems-avg är 75:/år.

BG 563-3672 alt 6347-839 025 998 Handelsbanken.

 

Bifoga som medelande: Adress, E-post, Namn.

 

Om annat betalningssätt önskad v.g medela kassören.

Om ByFiber

 

Uppdraget

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och tillgångar till modern samt framtidsorienterande teknik inom områdena kommunikation, distribution av tjänster och teknisk funktionella lösningar i form av erbjudanden av nätanslutningar bl a. IT-området eller genom samverkan med annan leverantör av kommunikationstjänster.

 

Genom årsmötesbeslut 2015 har föreningen antagit vägen att i stället för att själv genomföra projektet från start till fullt driftfärdig kundanslutning välja att söka en samverkanspart genom upphandling för leverans av nyckelfärdig systemlösning för boende i Hässjö. Denna samverkan har skett inom det sk ”paraplyorganisationen för byfiber” där Tynderö, Lögdö, Bredsjön och Hässjö ingår.

 

Idag har föreningen/-arna ingått sådant avtal som tryggar hela processen och därmed genomförandet till fastställt max takpris för den nyckelfärdiga installationen och tjänsteutbud.

 

Avtal har för uppdraget har tecknats mellan paraplyorganisationen och Zitius för genomförande av våra nyckelfärdiga projekt som totalentreprenad

 

Styrelsen

 

Kontaktinformation

Hässjö Byfiber Ekonomiska förening

registrerades 2014-08-18.

 

Adr: Hässjö Byfiber c/o Grönberg

Backås 739, 860 35 Söråker

 

Mail: byfiber@byfiber.se

 

BG: Handelsbanken: 563-3672

 

Org-nrr: 769628-55710

 

Vill du kontakta någon i styrelsen?

(Klicka på dennes namn)

 

Karl-Erik Svedin - Ordförande

 

Tommy Nordström - Kassör

 

Lars Bergman - Ledamot

 

Sören Lanner - Ledamot

 

Gunnar Grönberg - Ledamot

 

Kristian Westerlund - Ledamot

 

Robert Westberg - Ledamot

 

Anita Wiklander - Sekreterare

 

Classe Bergman - Ledamot