Start

 

Antal besökare

Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.

2017-12-14:

Väntan hos oss alla har varit lång och nu efter 4 års arbete känns det otroligt kul att första anslutningen nu är up and running.

 

Västansjö lokalen är nu klar.........

 

Yessssss........

2017-12-13:

 

Har nu erhållit information om att blåsning av fastighets/stam fiber gått bra, detta medför att entreprenören idag på morgonen påbörjar installation i klara fastigheter.

Några slangar har eventuellt fått en ispropp, alternativt något annan vilket medfört att några enligt listan nedan ej fått fiber till huset.

 

Under ons/torsdag kommer installation inledas med fastigheter från Västansjö och fram till Backås bron enl lista nedan..

Vi blev positivt överraskade av detta besked, hoppas ni boende som kommer att beröras har förståelse samt möjlighet att vara närvarande.

Jag kommer att träffa installatören nu på morgonen för att få en avstämning hur de tänkt sig själva arbetet, ett försök att i all hast skapa en tidsplan för arbetet.

Ring om det är något oklart. 070-3344411

 

Att Lucia skulle komma med ljus idag är en självklarhet, men att ETT gör allt för att få ljus i fibern känns som en extra Luciadag.

Tyvärr saknas ett arbetsmoment i NODén/Västansjö, detta måste färdigställas innan ljuset kan spridas i fibern och det jobbas på för att göra klar jobbet i f.d tele-stationen.

 

Slang stopp, ev ispropp:

Västansjö 557/Håden

Västansjö 416/Nyberg

 

Fastigheter klara för installation:

 

Västansjö:

410/Holmsten, Västansjölokalen, 558/Fängström, 560/Gladh, 562/Nordin

 

Byn:

610/Nordlander, 624/Brundin, 628/Sjöström, 632/Larsson, 611/Hjelm, 640/Nordlander,

648/Wärnekrans

 

Backås:

702/Tjernlund, 704/Viklander, 706/Viklander, 710/Westum, 712/Larsson, 725 Vesterlund

 

 

 

Viktig vädjan från entreprenören:

 

Som vi tidigare informerat om så har vi som fastighetsägare ansvar för det som ligger i/under markytan, el kabel, dränering, avlopp, telefonledning etc i området där fibern skall dras in till huset på tomt.

 

Innan grävning på tomten till huset kan påbörjas är det nödvändigt att gräventreprenören vet att det är fritt att gräva eller hinder att ta hänsyn till enligt sträckning på tomt.

 

Om behov finns till råd/hjälp skicka ett mejl byfiber@byfiber.se

2017-11-12:

 

Hädelserik dag då ElTeleTeknik(ETT) börjat svetsa kunder samt stamfibern, dessutom kommer blåsning att påbörjas mot etappen´s sista skåp i Stäbbgård och vi får hålla tummarna att det går bra.

 

Tyvärr så är inte NOD,en klar till hundraprocent vilken den skulle vart, orsaken får vi besked om i eftermiddag.

 

På vår FB sidan finns en kortfilm på hur svetsning går till..........

2017-12-05:

 

Varit ganska lugnt ute på fältet denna veckan, men det jobbas bakom kulisserna.

 

På måndag nästa vecka kommer ett gäng för att fortsätta arbetet med att blåsa stamfiber, dessutom påbörja installationer i fastigheter med början i Västansjö.

 

När i veckan installation i husen kommer att aktualiseras beror lite på vilken statusen som föreligger i Noden, men efter samtal med entreprenören idag så bör följande fastigheter(nedan) ha en beredskap för en ev. installation inomhus, troligen enbart hårdvara(ej driftsättning).

Västansjölokalen, Västansjö- 410, 416, 420, 557, 558, 560 och 562

 

På måndag får vi lite mer information/planering gällande kommande arbeten.

 

2017-11-27:

 

Som säkert all noterat så är det nu stillestånd i att gräva/plöja ner fiberslang i området, när detta återupptas bestäms av väderläget.

Vi har fått besked om att till nästa vecka(49) planeras vidare blåsning av fiber, troligtvis då stamfiber från Backås bron å vidare öster ut.

 

En fråga som ofta kommer upp är ”när kommer installation av min fastighet”, tyvärr kan vi inte svara på detta idag men så fort vi får en planering kring detta så kommer vi att informera.

En vädjan till Er som planerat att inte vara hemma eller på annat sätt inte kan närvara under december/januari, vänligen meddela oss byfiber@byfier.se så vi kan finna en lösning inför kommande installation i Er fastighet.

 

Zitius jobbar just nu med att skicka ut orderbekräftelse på anslutningsavtalet, gäller då till Er som erhållit fiberslang till fastigheten.

 

 

 

Styrelsen önskar Er alla ett trevligt 1a adventfirande.

 

2017-11-19:

 

Entreprenören har nu bestämt att tillfälligt avsluta grävning/plöjning, förändras markförhållandena i närtid återupptags arbetet igen, förblir det tjäle å snö fortsättningsvis får vi vänta till våren.

Känns beklagligt att vi inte haft en liknande mark tillstånd som för ett år sedan, då hade troligen etableringen fortgått fram till Jultid och Krigsbyn kanske då hade varit klart med fiberslang.

 

Arbetet med att blåsa fiber påbörjas imorgon måndag, då med att skapa stamnätet vilket betyder att skjuta fiber till ett antal befintliga skåp. Första etapp blåsningen blir från Tele-stn i Västansjö mot fiberbrunn nedanför Brundins i Byn. Hur arbetsschemat ser ut vet vi inte, återkommer om detta.

 

När det gäller blåsning av fiber till fastigheter har vi idag ingen information, mycket hänger självklart på hur det går med stamblåsningen och i samråd med entreprenören kommer vi att skapa ett plan hur detta kommer att genomföras i tid så att vi fastighetsägare kan planera kommande installation.

 

Förlagd fiberslang t.om idag, 31 927 meter grävning.

2017-11-14:

 

En lite beklaglig upplysning är att kylan börjar smyga sig på vilket betyder att grävning kanske avslutas i veckan, tjälen på åkern i Krigsbyn ca 2”, och efter väg lite mer, dock blir grävmaskinen

kvar i Krigsbyn om i fall vädret kommer att bidra med bättre förhållanden.

 

Även en positiv sak dök upp nu på e.fm, vilket är att nu på måndag planeras blåsning av fiber starta, första sträckan blir att blåsa stamfiber från tele-stn i Västansjö mot Byn i den tom-slang som förlades år 2006.

Hur å vart entreprenören sedan tänk blåsa vet vi inte, beskedet kom nu på e.fm och från styrelsen har vi önskat att de kan prioritera Västansjö lokalen.

 

Entreprenören frågar även om det finns något boende att hyra i omgivningen, detta för fiberblåsarna.

 

Vi återkommer med mer info när vi vet mer.

 

2017-11-10:

 

Noteras nu tydliga tecken på att vintern snart kommer, snö å kyla har rapporteras i väderprognosen för vår landsdel vilket betyder att det kan börja vara svårt att utföra fiberslangs förläggning i markerna.

Vi håller tummarna att avsnittet Krigsbyn ner till telestationen/Näset kan färdigställas innan Kung Bore slår till, kvarstår ca 3,5 km grävning samt 20 fastigheter, vilket betyder ca 2 veckors arbete.

 

Arbetet med att förbereda själva inkoppling av fiber till Telestationen i Västansjö är klart och Tele-stn i Västerå är planerad att förberedas kommande vecka, så nu höjs förväntningarna på att fiberblåsningen kan komma igång i närtid.

 

Samtal med Trafikverket pågår för järnvägsövergången i Västansjö och vi har goda förhoppningar att lösa tillståndet till slangförläggning innan reparationsarbetet av övergången påbörjas.

 

Ett antal nya anslutningsavtal har även tillkommit, märks tydligt att lokalradions inslag om fiberutbyggnad i kommunen fått genomslag vilket även bidragit till en hel del frågeställningar till föreningen kring vår kommande etablering i Duved/Torsboda.

 

Handgrävning i Krigsbyn av slang in till huset. Klicka höger övre hörn "Nytt fönster"

2017-11-02:

 

Nya förutsättningar för sträckan Åvike – Grindtorpet

 

Zitius och entreprenören som lägger ned rör för fiber i området Åvike har stött på stora problem med att lägga rör för fiber mot Grindtorpet från Sågen/Åvike. De som gör att tidigare planerad sträckning inte kan följas är för mycket stora stenar och ett oväntat mycket vattensjukt område.

 

Problemet innebär att entreprenören nu måste planera en ny väg för dragningen. För att komma till Grindtorpet återstår nedanstående alternativ:

• att hänga fiberledning på elstolparna under 10 Kv som går mot Grindtorpet

• att gräva längs vägen mot Grindtorpet.

Bägge dessa lösningar förutsätter samverkan med andra leverantörer, vilket gör att Zitius idag inte kan ange någon tidplan för färdigställandet.

 

En tröst i de förändrade förutsättningarna är att det faktiskt finns förutsättningarna för leverans av fiber till Grindtorpet inte så långt bort - nämligen i Åvike.

 

Har Du/Ni frågor är Ni välkommen att höra av Er till oss på Byfiber www.byfiber.se

 

Hälsningar

Hässjö Byfiber

 

2017-10-27:

 

Veckan avslutades med ett mycket stenigt markområde i Åvike, vilket kräver en noggran återställning så fiberslangen inte skadas eller ger problem inför kommande inskjutning av själva fibern.

 

I veckan har även två maskiner flyttas till Tynderö, för att påbörja deras etablering och för denna gång tackar vi Thomas/Johannes för veckorna här i Hässjö.

 

2017-10-24:

 

Etapp 1 börjar nu gå mot sitt slut där förläggning av stamfiberslang från Bondhamnsinfarten(väg 693) till sista området i Åvike/Grintorpet har påbörjats, m.a.o. så är ca ett tiotal fastigheter kvar att färdigställa innan etablering påbörjas på andra sidan E4,a.

 

15 veckor har gått sedan uppstarten i Västansjö och vi tycker att det rullat på bra vilket b.la beror på ett stort engagemang från många fastighetsägare i området. Föreningen å även entreprenörerna hyser en stor beundran till fastighetsägarna över allas inställning till att hjälpa till, stor tack för det.

 

Nya utmaningar väntas där vi hoppas att fiberblåsningen kommer igång i närtid och att snön/kyla dröjer så kanske några områden på Hässjösidan kan färdigställas med fiberslang innan grävmaskinerna går i ide.

 

2017-10-16:

 

Det jobbas på från flera kanter just nu, färdigställande av etapp 1 där Bondhamn/Åvike kvarstår, planera för uppstart Näset/Krigsbyn där markavtal och utsättning av befintliga markinstallationer är på G.

 

Vi har även fått lite signaler om att det eventuellt kan bli dags att påbörja själva fiberblåsningen och med den installation av utrustningen i fastigheten. Dock har inget startdatum ännu presenterats, under morgondagen kommer byggmöte att genomföras å kanske kommer lite mer detaljer då.

 

Arbetet som hittills genomförts har gått bra, känns som att livet på landsbyggddelen i Hässjö börjat vakna upp när vi nu snart kan få modern infrastruktur i våra hem.

 

2017-10-07:

 

Projektet rullar på, boende i byarna ser hur arbetet fortskrider och vi får ofta frågan hur det går, när kommer grävmaskinerna till oss, när påbörjas installationen av själva fibern in i huset.

 

Bilden nedan visar grafiskt hur projektet går framåt, där gula markeringar är dagens läge efter 13 veckors arbete och skapat att ca 10 fastigheter i veckan fått fiberslang till boningen.

 

Från föreningens sida har vi väldigt små möjligheter att påverka kommande uppstart, men vi förmodar att nästa etapp blir från Näset tele-station i Hässjö(område 2).

Även entreprenören har oklarheter som styr deras planering, ett problem är Trafikverket som idag har onormalt långa handläggningstider.

 

Installation av fiber/utrustning i huset kommer sannolikt påbörjas för de gula områdena i närtid då hela sträckningen Västansjö – Åvike blir färdig förlagd med stam/hus fiber.

 

 

2017-10-03:

 

Ytterligare ett tufft markområde i Storsand är grävt å redo att ta emot fiberslang, kvarstår en ca 80 meter hårdför grävning för stamfibern till de sista husen i norra området.

 

Tror det blir svårt att färdigställa hela Storsand innan veckan är till ända, kvar är även stamslangs förläggning från Bengtssosn å ner till området på ca 1250 meter.

 

Alltid trevligt när husägarna är behjälplig i arbetet, uppskattas verkligen.

 

Foto: S. Lanner

2017-09-30:

 

Vi får ofta frågan om vilken typ av utrustning som kommer att installeras, har frågat Zitius och fått svar på vilken en typ av router samt info på HD box som levereras, kantänkas vara beroende på val av tjänsteleverantör.

 

Nedan Telia.

 

Router typ TG 799vac specifikation här. Tyvärr ej funnit en Svensk beskrivning.

 

HD box av ”puckmodell”

 

•Fjärrkontroll med blåtand (du kan gömma boxen om du vill)

•Youtube app

•Netflix app (kräver eget konto på netflix)

•Strömförd USB kontakt för antingen tillval inspelare eller ladda mobilen.

 

TG 799 VAC

2017-09-24:

 

I veckan kommer ca 100 fastigheter med avtal att vara iordningställda till att fiber och övrig utrustning kan installeras, dock återstår en del arbeten på Noderna(Telestationerna) vilket med fördel bör vara klart innan fibern blåses till alla envar med avtal.

 

När i tiden som installations arbetet kan påbörjas vet vi inte exakt då Noderna inte är klara och jag misstänker att grävning och förläggning av fiberslang prioriteras för att hinna med så mycket markarbeten som möjlighet innan snön faller.

 

Under slutet av oktober bör markentreprenören vara klar med området Västansjö – Åvikebruk, med undantag för några få fastigheter. Detta betyder att om Kung Bore är välvillig så måste förberedelser inför nästa områdesetapp startas upp, rimlig blir detta för Hässjö(Krigsbyn m.m), men osvuret är nog bäst då föreningen har små möjligheter att påverka detta.

 

Vi gläds även med Tynderö som nu närmar sig byggstart, när i tiden är osäkert.

 

2017-09-10:

 

Glädjande kan vi konstatera att förändringar i telestationerna i Västansjö/Västerå inför kommande fiberanslutning är igång, kvarstår dock en del innan blåsning/anslutning av fibern till fastigheterna kan påbörjas.

 

Område 01(Västansjö – Stäbbgård) är nu i princip färdigt, kvarstår en del återställning b.la vid vägundergångar.

Från styrelsen vill vi sända honnörer till alla fastighets/markägare som på ett fantastik sätt medverkat under första delen av etablering av fiberslang, utan Ert engagemang och vänlig inställning så hade vi inte kommit där vi är idag.

 

I morgon måndag startar etablering i Västerå, vilket eventuellt kan klaras av innan veckan är slut, finns ett litet huvudbry att lösa vid passagen av mil-sten i Västerå.

 

På måndag bör vi även klarat ut hur sträckningen ner till Storsand skall se ut, samt det lokala nätet nere i detta området och fortsätter under veckan med detaljprojektering för sträckningen/spridningsnät Bondhamn/Åvikebruk.

 

20170902:

 

Dagens vandring nere i Storsand var givande, några nödvändiga alternativ upptäcktes och det känns som det finns utmaningar liknande Backe/Strind.

 

Orolig för trångmål?

Inte ett dugg , entreprenören kommer att lösa detta, när Eon kunde kan de............

 

2017-08-30:

 

Idag vid Logvägen utfördes första väggenomgången i området, och det tycks funka bra.

 

I övrigt så är gräv/plöj gubbarna upp i Svedje, eventuellt blir denna etapp färdig under nästa vecka och därefter följer sista etappen i detta området, nämligen Stäbbgård.

 

2018-08-26:

 

Första delområdet börjar gå mot sitt färdigställande gällande förläggning av fiberslang/skåp, gissningsvis om det rullar på som tidigare kan detta vara klart vecka 36 eller 37. Tre fastigheter i Västansjö saknar idag fiberslang till sina hus, detta p.ga inväntande av grävtillstånd från Trafikverket.

 

Nästa områdesetapp blir troligen Västerå – Storsand där detaljprojektering pågår, Noden placeras i telestationen Västerå och kommer att förses med direkt anslutning från Västansjö telestation. Kvarstår ett antal alternativ till etablering, dels i Västerå men framför allt vilket förslag som är lämpligast förläggning av stamfiberslang ner till Storsand/Bondhamn, detta påverkar även vägvalet för fortsättning till Åvikebruk.

 

Under vecka 36 kommer kontakter/besök genomföras för Västerå/Storsand/Bondhamn, dels för att trygga tilltänkta vägval inför kommande gräv/plöjning av fiberslang, men även skapa nödvändiga markavtal med berörda parter.

 

Karta nedan är preliminär, fiber dragning saknas(se ovan).

 

2018-08-23:

 

Fiberslang med gräv/plöj gänget närmar sig Öngård, Backås förmodas passeras under onsdagen.

 

Engagemanget från bybor är fantastiskt och jag är övertygad om att detta tillsammans med proffsen i grävarna bidragit till att entreprenören nu kommit så långt med förlagd slang.

 

2017-08-18:

 

Info arbeten.

 

Peder Norrgård med företaget Mätteknik AB från Skäggsta kommer att påbörja geodetisk inmätning vart fibern som nu är förlagd är belägen i markerna.

Geodetisk inmätning är grundläggande/krav vid ledningsarbeten, typ det fibernätet som nu etableras i Hässjö. Punkternas läge bestäms med hög precision, antingen i förhållande till varandra eller i ett referenssystem. Idag sker mycket av mätningen med hjälp av GPS.

 

Hälsar Peder välkommen, speciellt roligt att entreprenören knutigt ett lokalt företag till vårt projekt.

 

Så fibervänner ser Ni hans bil eller fyrhjuling ute med sin mät utrustning, bli inte oroliga.