Start

 

Antal besökare

Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.

2018-02-17:

 

Till höger finns länk till förenklad lathund, hjälp att komma igång.

2018-07-14:

 

Ca 2 km grävning och fiberslangs förläggning har genomförts under veckan, fiberblåsning är klart i Krigsbyn/bak Bängling förutom tre fastigheter.

 

Problem med berg vid sidan av Trafikverkets vägar är ännu inte löst, dessutom inväntas slutlig besked gällande förläggning JVG övergången/Västansjö.

 

Kommande vecka saknas fiber/svets gänget då även de har semester, dock finns det chans att NOD,en kan komma att färdigställas i Näset.

 

Veckoplan:

 

Rolandsbacke:

Fortsatt grävning och förläggning av fiberslang.

 

Sunnansjö:

Saknas någon detalj som bör vara löst till måndag, så i veckan kan gräv å slang etablering påbörjas å då i första hand mot Sunnansjö gård och sedan vidare mot Svarvarböle.

 

Svaleri:

Fiberförläggning klart.

 

Gökböle:

Markavtal klart för kvarstående grävning(ca 500m) och förhoppningsvis klart i veckan.

 

Hässjö kyrka:

Kvarstår ca 200 m grävning, inväntar besked asfalterade ytor.

 

 

2018-07-06:

 

Veckans etablering/nergrävning av fiberslang i har varit lite besvärligt, totts hinder av berg/el-tele kablar så har det blivit totalt ca 1500 m stam och ett antal fastighets fiberslangar i backen.

Stamfiberslang är nu klar från Kyrkan till Bängling(fram) samt Västansjö till Svaleri via Skymmelvik, tyvärr finns ett antal bergspartier att färdigställas innan hela sträckningen mot Svaleri blir färdig.

Grävning för Rolandsbacke påbörjades i veckan.

 

Veckoplan:

 

Bängling(bak)/Krigsbyn/Näset:

Blåsning/svetsning av fiber kommande vecka, troligen inga installationer i fastigheter vilket påbörjas när Noden i Näset färdigställs, om allt går bra i Noden finns förhoppning att installationer i fastigheter kan påbörjas vecka 29.

 

Bängling(fram):

Blåsning/svetsning fiber påbörjas efter att Bängling(bak)/Krigsbyn/Näset är genomfört.

 

Rolandsbacke:

Grävning av stam/fastighets fiberslang påbörjad.

 

Svaleri/Gökböle:

Grävning klart fram till Svaleri, arbetet fortsätter komande vecka.

 

Sunnansjö:

Kvarstår att lösa en del klurigheter beträffande alternativa vägval av stamfiber sträckning, b.la saknas ett markavtal för att nå en bra lösning mot Svarvarböle.

 

Gryttjom/Västanbäck/Fjäl:

Fortsatt planering, genomgång markavtal.

Bye/Hussjö/Krånge:

Fortsatt bearbetning markavtal.

 

Västansjö:

Grävning klar förutom de partier där berg stoppat förläggning av fiberslang.

 

Tjärngodset:

Inväntar blåsning/svetsning av fiber, påbörjas troligen i samband Västansjös kvarstående blåsningar.

 

2018-06-30:

 

Trotts besvärliga förhållande vid grävning i Västansjö mot JVG så har ca 2 km slang kommit ner i marken både med stam å fastighets fiber i vårt område.

Västansjövägen mot JVG finns två avbrott orsakat av berg där svar från Skanova inväntas om hur förläggningen skall utföras.

 

I Krigsbyn/Bängling(bak) har fiber blåsning kommit igång, saknas en stam mellan två skåp samt ca 15 fastigheter.

 

Kommande vecka 27 kommer tyvärr ingen fiberblåsning att genomföras.

 

Klick på bynamnet kommer respekrive status karta(alla finns ej).

Grönt = fiberslang klar. Blå på G eller under planering/projektering.

 

Veckoplan:

 

Bängling(bak) - Krigsbyn:

Beroende på hur det går i Tynderö kan det finnas en chans att det ev dyker upp ett installations gäng för att svetsa ihop fiber mellan skåpen.

 

Bängling(fram):

Färdigställa sista 280 m stamfiber förläggning.

 

Näset:

Grävning klart, inväntar fiber blåsning.

 

Rolandsbacke:

Uppstart grävning av stam fiberslang när Bängling vägens 280 m är klart.

 

Sunnansjö:

Kvarstår att lösa en del klurigheter beträffande alternativa vägval av stamfiber sträckning, b.la saknas ett markavtal för att nå en bra lösning mot Svarvarböle.

 

Gryttjom/Västanbäck/Fjäl:

Fortsatt planering, genomgång markavtal.

 

Bye/Hussjö/Krånge:

Fortsatt bearbetning markavtal.

 

Västansjö:

Fortsatt förläggning stam/fastighets slang Skymelvik/Svaleri/Gökböle.

 

 

2018-06-23:

 

Önskemål har framkommit över statusläget i områdena, försökt skapa en överskådlig karta. Tyvärr kom inte Fjäll med på kartan, är självklart med i projektet.

 

 

Förklaring linjer:

 

Grönt = aktiverade/klara installationer, planerad instalation, fiberblåst eller grävd slang.

 

Blå = Planerad grävning, saknas typ utsättning befintliga el/tele kablar eller avsaknad markavtal.

 

Svart = Pågående projektering samt på plats kontroll.

 

Klicka på länken för karta här.

 

2018-06-22:

 

Planeringen av grävning för kvarstående områden börjar komma i fas, det är en hel del pyssel att klara ut innan grävaren kan sätta skopan i marken och lite trögt går det ibland då olika instanser/myndigheter tydligen har svårt att hinna med vår ambition.

 

I veckan blev sträckan från Tjärngodset till Västansjö klart, fiberslang till 3 fastigheter och stam klar ca 1,3 km samt Bängling ca 10 fastigheter är klart utom sista förläggning av stamfiber ner mot kyrkan.

 

Kommande vecka påbörjas grävning i 2 områden, Näset samt sträckan Västansjölokalen till JVG övergång och planen är att fortsätta andra sidan från jvg mot Skymel.v/Svaleri/Gök.b när avsnittet mot JVG är klar. Blåsning/installation av sträckorna påbörjas när all slang i respektive område är förlagd, möjligen kan de 6 fastigheterna öster jvg(Västansjö) färdigställas tidigare.

 

Fiber installation för färdiga områden Krigsbyn/Bängling(bak) kan komma igång kommande vecka, Bängling(fram) som ligger på en annan stam måste tyvärr invänta att sträckningen Näset förbi Kyrkan å ner mot Rolandsbacke blir klar innan fiber blåsningen kan påbörjas.

 

Veckoplan:

 

Bängling(fram/bak):

Invänta kommande fiberblåsning/installation, Bängling(bak) är planerad att påbörjas kommande vecka.

 

Krigsbyn:

Planerad fiberblåsning/installation kommande vecka.

 

Näset:

Grävningen påbörjas kommande vecka.

 

Sunnansjö:

Kvarstår att lösa en del klurigheter beträffande alternativa vägval av stamfiber sträckning, b.la saknas ett markavtal för att nå en bra lösning mot Svarvarböle.

 

Västansjö:

Fiberslangsförläggning Västansjö till JVG-övergång, från JVG-övergång mot Skymelviken.

 

Gryttjom/Västanbäck/Fjäl:

Planerad på platsprojektering kommande vecka.

 

Bye/Hussjö/Krånge:

Fortsatt bearbetning markavtal.

 

Trotts lite osäkert väder önskar styrelsen att Midsommaren blir så skön det brukar.

 

 

Viktig vädjan från entreprenören:

 

Som vi tidigare informerat om så har vi som fastighetsägare ansvar för det som ligger i/under markytan, el kabel, dränering, avlopp, telefonledning etc i området där fibern skall dras in till huset på tomt.

 

Innan grävning på tomten till huset kan påbörjas är det nödvändigt att gräventreprenören vet att det är fritt att gräva eller hinder att ta hänsyn till enligt sträckning på tomt.

 

Om behov finns till råd/hjälp skicka ett mejl byfiber@byfiber.se