Start

 

Antal besökare

Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.

Utrustning för gruppavtalet kan nu avhämtas hos mig i Backås för boende öster om E4, för västra sidan kontakta K-E Svedin/Bängling.

För kontakt till oss bägge skicka mejl. byfiber@byfiber.se

 

OBS: INFO GRUPPAVTAL. Se länk höger...

2019-01-28:

 

Kallelse till informationsmöte från entreprenören gällande uppstart inför 2019,s fiberetablering i Hässjö, dels gällande de ej färdigställda under 2018 och planering i icke påbörjade områden här kan nämnas Duved, Bye, Hussjö som exempel.

 

Informationsmötet kommer att hållas i Västansjölokalen lördagen den 9 februari kl 11:00, dessutom önskar vi att deltagande anmäls till föreningen då det kommer att bjudas på fika, anmälan/O.S.A görs via E-post till byfiber@byfiber.se senast torsdag 7 februari.

 

Beträffande tidigare utlovad information till ej anslutna fastigheter under 2018 så har föreningen nu fått bekräftat att alla berörda skall mottaga info från Zitius i närtid. Företaget har även bett om ursäkt att detta inte genomförts som planerat.

 

2019-01-16:

 

Vi har tyvärr nåtts av beklaglig information att just nu ligger arbetet med fiberförläggningen i Hässjö på is. Om det beror på tjäle eller andra orsaker låter vi vara osagt då vi inte har all information.

Frågor rörande detta måste vi hänvisa till Zitius tel = 020-118500

 

Vi har även informerat Zitius föreningens inställning och även påpekat behovet av att informera ej anlutna kunder i närtid.

 

2019-01-02:

 

Har idag haft kontakt med gräventreprenören där planen nu är att påbörja bearbetning av berg i Västansjö mot jvg, avsikten är att starta upp i mitten av januari med fräsning/sprägning.

Bidragande orsak till denna förseningen är att entreprenören ej hann färdigställa enligt plan ute i Tynderö, vilket medfört att ingen etablering i Hässjö området varit möjlig.

 

I övrigt har vi idag ingen mer information gällande kommande planering, dock skall de som har anslutningsavtal men ännu ej fått klart med fiberinstallationen ha erhållit information direkt från Zitius när förväntat installation planeras att genomföras.

 

Hässjö Byfiber önskar alla medlemmar en God fortsättning på 2019.

2018-11-06:

 

Vintertid förhärskar å med den inväntas även att Kung Bore snart skall komma, därtill har föreningen likaledes avvaktat att skriva information här på hemsidan av den enkla anledningen att det varit och är rätt lugnt beträffande etablering i vårt område.

 

Föreningen har små möjligheter att påverka entreprenörens strävan att skapa så många fiber anslutningar som kan vara möjliga innan vinterperioden slår till. Senaste tiden har i princip alla grävning och slang förläggning varit etablerade i Tynderö området, dock har installation och aktiverings processen hos oss de senaste veckorna bidragit till att fler fastigheter nu har erhållit fiberanslutning.

 

Vad som väntas av nyetablering/färdigställande i vårt område innan vintern har vi idag ännu ingen riktigt vetskap på, likväl så skall entreprenörens planering komma oss till del senast nu på fredag.

Detta var ett av flera besked som gavs under gårdagens möte med byggledning/entreprenör vilket jag kommer jag att informera styrelsen om på lördag och därefter pressentera här på hemsidan hur planen ligger för resterande områden samt även de svar på andra frågeställningar som framfördes från oss.

 

Därtill kan nämnas att flera positiva detaljer presenterades under mötet, saker som kommer att gagna kommande etablering i vårt område.

 

Som avslutning kan jag även nämna att de problem som idag finns med lokal-nyheter SVT1/TV4 omgående kommer att bearbetas av Zitius.

 

2018-10-14:

 

Kommande vecka påbörjas installation/aktivering av kvarstående fastigheter(Näset, Sunnansjö, Svarvarböle), installatören ringer Er å bokar tid.

Läs gärna ”Lathund installation” på hemsidan, frågor/funderingar besvaras på tfn, alt mejl byfiber@byfiber.se

 

Till området Slättböle(Sunnansjö) är sjökabeln nu förlagd och grävning/plöjning av fiberslang påbörjas ev kommande vecka.

 

Föreningen (ord.f + GG) kommer även att deltaga i ett möte med byggansvariga samt entreprenören, andemeningen är att diskutera etableringen och framför allt planering/tidsramar för kvarstående områden.

 

Påminner även Er som inte hämtat ut utrustning för gruppavtalet att göra detta i närtid.

 

2018-10-10:

 

Hängfibern i Sunnansjö är nu klar, kvarstår att färdigställa stamfibern(svetsning), planerat bli klart idag onsdag. Arbetet med installation i fastigheter samt aktivering påbörjas torsdag om planeringen håller med stamfibern.

 

Beträffande stamfiber som p.ga hinder ej blivit färdigställ i Västansjö kan jag meddela att tomrör är nu förlagt under JVG, samt att fibern även är klar under Västansjövägen vid lokalen.

Kvarstår partierna med berg, där fräsning påbörjas när maskinen är klar i Tynderö.

 

Sträckan Skymmelvik – Gökböle kommer att åtgärdas när arbetet i Västansjö är klar.

 

Duved – Gryttjom – Stormyra inväntar entreprenören på att stamfibern blir klar norr om JVG(Duveds.v), noterar att det pågår arbete på södra sidan JVG, men ingen tidsplan presenterad.

Samma förhållande gäller för Fjäl – Västanbäck där området kommer att förses med stamfiber från Tele-stn i Stavreviken.

 

För Bye – Hussjö kan inte arbetet påbörjas förrän markavtal är klart till 100% för stamfibersträckningen Västansjö å upp till Bye området.

 

2018-09-27:

 

Hejsan alla fibervänner, det har inte förekommit så mycket aktiviteter i vårt område när det gäller att gräva ner fiber, dock har det blåst och aktiverats fiber i Bängling - Rolandsbacke – Svarvarböle.

Rapport om status kommer när veckan är till ända(nedan 25/9), men antar att nästa alla fastigheterna i Rolandsbacke där fibern är fram blåst är aktiverade, samma gäller även för fram Bängling.

 

För Svarvarböle kvarstår tyvärr luftfibern strax innan Sunnansjögård, när den är klar lär det säkert gå fort att aktivera fastigheter upp till Svarvarböle(E4).

 

Även erhållit försiktig optimism angående JVG-övergången i Västansjö, jag hoppas verkligen att den kan lösas kommande vecka.

 

Sedan kan jag även informera om att utrustning till Er som anmält gruppavtal är på G, jag har erhållit orderbekräftelse på att utrustning till 53 stycken är på resa mot Hässjö och jag kommer att meddela när det är framme så Ni kan hämta dessa. Jag vet inte vilka som anmält men det löser vi när försändelsen är här.

 

Årsstämman är avklarad och jag vill hälsa K-E Svedin välkommen in i gänget, K-E tar över ordförandeposten. Två viktiga beslut togs även, medlemsavgiften halveras(till 75:-/år) och styrelsen har fått i uppdrag att till nästa årsstämma presentera ett förslag till hur föreningens skall organiseras framledes.

 

Tomas Walin har klivit av från styrelsen, Tomas har bidragit med många kloka idéer å i många avseende bidragit till utvecklingen i Hässjö. Stort tack Tomas för dina förståndiga inlägg och medverkan i fiber etableringen.

 

Idag finns inga beslut i vilket område fortsatt etablering/grävning kommer att påbörjas, men jag misstänker att Gryttjom – Stormyra kan ligga i pipen. Förutsättningarna finns då stamfibern enligt uppgift kommer att tryckas vid JVG-övergången Duvedsvägen kommande vecka så vi håller tummarna.

 

Status 2018-09-25

2018-09-14:

 

Fiberblåsning till fastigheter har genomförts till alla i Rolandsbacke(ej 201/202), Svarvarböle och Sunnansjö. Kommande vecka bör kvarstående bli klara med blåsning av fiber.

 

Driftsättning påbörjas Rolandsbacke/Bängling, enl uppgift är aktuella kunder förvarnade.

 

Luftfibern i Sunnansjö är på G, kvarstår att inspektera stolparna innan installation, dessutom är det ett stopp mellan S-sjö/Kyrkan som måste fixas innan installation kan påbörjas i Sunnansjö/Svarvarböle.

 

Beräknas att ca 20-25 installationer kan aktiveras under kommande vecka.

 

I övrigt har ingen information kommit till oss gällande övriga områden, verken kvarstående arbeten eller nyetablering av fiber.

 

Glöm ej att det är årsstämma 23/9 kl 18:00 i Västansjölokalen.

 

Noterar även att det är många som inte BETALAT in medlemsavgiften för 2018…………..

 

2018-09-10:

 

Alla stam/fastighets fiber färdig blåst i området Svarvarböle, innan installation kan påbörjas måste ca 150 meter luftfiber installeras mellan Rolandsbacke/Sunnansjö.

 

Stamfiber förläggning vid kyrkan från Noden till Rolandsbacke/Bängling och vidare mot Svarvarböle bör bli klart under veckan, eventuellt kan svetsning i skåp även färdigställas, vilket måste bli klart innan driftsättning i fastigheter kan påbörjas.

 

Beträffande stamfiber till Västtjärn och upp mot Bye/Hussjö så saknas ett markavtal innan den sträckningen kan påbörjas.

 

Inväntar även svar gällande kvarstående arbeten Västansjö – Gökböle, samt när områden mellan Fjäl – Duved beräknas påbörjas.

 

2018-08-26:

 

Inga stamfiber grävningar har pågåt i Hässjö i veckan, förvänta mig svar under veckan hur planeringen ligger för kvarstående fiberetablering i omr. 1, 3, 6 samt delar av 5.

 

Kvarstår även flertal tryckningar under väg, sprängning av berg i omr. 2, 4, 5 samt inget besked ännu om JVG/V-sjö, vilket idag påverkar fortsatt installation av ca 60 fastigheter.

 

Under veckan har 16 installationer genomförts i Krigsbyn, förefaller tyvärr som själva aktivering/beställning av tjänster strular och under morgondagen(måndag) skall jag försöka reda ut detta.

 

 

Kommande vecka fortsätter installation/fiberblåsning samt ingrävning till hus.

 

 

 

 

2018-08-17:

 

Etablering av Stamfiber är i princip fullbordat i Rolandsbacke, Bängling(fram), Sunnansjö, Svarvarböle, kvarstår några vägtryckningar samt luftfiber innan stamfibern är fullständig från Noden. När sjökabel till Slättböle är lagd kommer grävarbeten starta även där.

 

Installation av fiber påbörjad i Bängling(bak)/Krigsbyn/Näset, Noden i Näset även färdigställt.

 

Veckoplan(34):

Fortsatt installation/aktivering av kunder.

 

Ingen grävning i vårt område planerad denna vecka, ev. kan fastighets fiber komma att grävas in(Svarvarböle).

 

Vi inväntar även besked angående uppstart för övriga områden och återstående arbeten där stamfibern ej är komplett.

 

Status idag är att 140 fastigheter har fiber aktiverat, ca 25 stycken klara för aktivering och ca 70 stycken har slang till huset.

 

Påminner även att studera ”Lathund Installation” på hemsidan innan Ni beställer tjänster. Om det finns funderingar kring detta är det bara att kontakta oss.

Länk till Lathund.

 

2018-08-12:

 

Blev en relativt lugn vecka i Hässjö.

 

Bara en grävmaskin har varit igång i vårt område, kvarstår ca 800 meter förläggning av stamfiberslang i Svarvarböle till E4, tror inte det blir klart i veckan.

 

 

Veckoplan:

 

Fortsatt förläggning av stam/fastihetsslang i Svarvarböle.

 

Återkommer med besked gällande blåsning/svetsning samt installation i Krigsbyn/Rolandsbacke m.m, samt planering från entreprenören angående kvarstående arbeten/uppstart.

 

Anstränga mig med att få besked gällande Telias gruppavtal, men tyvärr tycks det vara en utdragen semesterperiod i år, så inget besked ännu men vi jobbar på för att få klarhet.

 

2018-08-04:

 

Så har vi rullat in i augusti, vilket kan bli en spännande fibermånad.

 

I veckan har förläggning av fiberslang kommit fram till Svarvarböle, dessutom är alla skåp svetsade i Krigsbyn och när Noden blir klar kan fastighets installationer påbörjas i Krigsbyn.

 

Arbetet med markavtal samt detalj projektering pågår för stamfiber till Bye/Hussjö samt Duved-Fjäll.

 

Tyvärr inga besked ännu angående kvarstående arbeten Västansjö/Åvike.

 

 

Veckoplan 32:

 

Fortsatt förläggning hus/stam fiber i Svarvarböle, ev framme E4 i veckan.

Karta klicka HÄR, rött kvarstående förläggning.

 

Svetsning av skåp Bängling/Rolandsbacke.

 

Enbart en grävresurs planerad för oss kommande vecka.

 

2018-07-25:

 

Veckan har enbart gått i gräv/plöjningens tecken, tyvärr ingen svetsning/blåsning har genomförts.

 

Grävgänget har åstadkommit många meter, vilket medfört att nu återstår bara fastigheterna i Svarvarböle där stamfiberslangen nästan är framme hos Öbergs. Kvarstår ca 2.5 km innan stanslangen når E4, kan dock bli tufft att hinna med detta under kommande vecka.

 

Veckoplan 31:

Hoppas på blåsning/svetsning av fiber samt att Noden,en färdigställs så kan även installationerna påbörjas.

 

Fortsatt gräv/plöjning i Svarvarböle, av så väll stam som fastighets fiberslang.

 

Inga besked har kommit ännu beträffande jvg samt övriga stopp i Västansjö.

 

Aktuell karta Sunnansjö/Svarvarböle, klick här.

 

2018-07-21:

 

Även denna vecka har det rullat på med grävmeter, ca 2 km fiberslang har kommit ner i marken, vilket bidragit till att Rolandsbacke är klart med stam/fastighets slang till ca 90%.

Etablering har även påbörjats mot Sunnansjögård, samt stamfiberslang till området Svarvarböle.

Gökböle är klar, förutom ingrävning som saknas till en fastighet.

Tyvärr har vi inte fått någon upplysning när arbetet återupptas i omr Västansjö/Svaleri angående kvarstående arbeten där stamslangen ej är klar(pga markförhållanden).

 

 

Veckoplan:

 

Hässjö kyrka:

Kvarstår ca 200 m grävning, inväntar besked asfalterade ytor.

 

Rolandsbacke:

Färdigställande av fastihetsslang kvarstående fastigheter.

 

Sunnansjö:

Grävning/plöjning via Sunnansjö mot Svarvarböle, samt ingrävning fastigheter.

 

Svarvarböle:

Utsättning befintlig el/tele.

 

Installation:

Färdigställande av NOD samt insvetsning är planerat i Krigsbyn/Näset, dock osäkert om arbetet kan påbörjas i veckan.

 

2018-07-14:

 

Ca 2 km grävning och fiberslangs förläggning har genomförts under veckan, fiberblåsning är klart i Krigsbyn/bak Bängling förutom tre fastigheter.

 

Problem med berg vid sidan av Trafikverkets vägar är ännu inte löst, dessutom inväntas slutlig besked gällande förläggning JVG övergången/Västansjö.

 

Kommande vecka saknas fiber/svets gänget då även de har semester, dock finns det chans att NOD,en kan komma att färdigställas i Näset.

 

Veckoplan:

 

Rolandsbacke:

Fortsatt grävning och förläggning av fiberslang.

 

Sunnansjö:

Saknas någon detalj som bör vara löst till måndag, så i veckan kan gräv å slang etablering påbörjas å då i första hand mot Sunnansjö gård och sedan vidare mot Svarvarböle.

 

Svaleri:

Fiberförläggning klart.

 

Gökböle:

Markavtal klart för kvarstående grävning(ca 500m) och förhoppningsvis klart i veckan.

 

Hässjö kyrka:

Kvarstår ca 200 m grävning, inväntar besked asfalterade ytor.

 

 

2018-07-06:

 

Veckans etablering/nergrävning av fiberslang i har varit lite besvärligt, totts hinder av berg/el-tele kablar så har det blivit totalt ca 1500 m stam och ett antal fastighets fiberslangar i backen.

Stamfiberslang är nu klar från Kyrkan till Bängling(fram) samt Västansjö till Svaleri via Skymmelvik, tyvärr finns ett antal bergspartier att färdigställas innan hela sträckningen mot Svaleri blir färdig.

Grävning för Rolandsbacke påbörjades i veckan.

 

Veckoplan:

 

Bängling(bak)/Krigsbyn/Näset:

Blåsning/svetsning av fiber kommande vecka, troligen inga installationer i fastigheter vilket påbörjas när Noden i Näset färdigställs, om allt går bra i Noden finns förhoppning att installationer i fastigheter kan påbörjas vecka 29.

 

Bängling(fram):

Blåsning/svetsning fiber påbörjas efter att Bängling(bak)/Krigsbyn/Näset är genomfört.

 

Rolandsbacke:

Grävning av stam/fastighets fiberslang påbörjad.

 

Svaleri/Gökböle:

Grävning klart fram till Svaleri, arbetet fortsätter komande vecka.

 

Sunnansjö:

Kvarstår att lösa en del klurigheter beträffande alternativa vägval av stamfiber sträckning, b.la saknas ett markavtal för att nå en bra lösning mot Svarvarböle.

 

Gryttjom/Västanbäck/Fjäl:

Fortsatt planering, genomgång markavtal.

Bye/Hussjö/Krånge:

Fortsatt bearbetning markavtal.

 

Västansjö:

Grävning klar förutom de partier där berg stoppat förläggning av fiberslang.

 

Tjärngodset:

Inväntar blåsning/svetsning av fiber, påbörjas troligen i samband Västansjös kvarstående blåsningar.

 

2018-06-30:

 

Trotts besvärliga förhållande vid grävning i Västansjö mot JVG så har ca 2 km slang kommit ner i marken både med stam å fastighets fiber i vårt område.

Västansjövägen mot JVG finns två avbrott orsakat av berg där svar från Skanova inväntas om hur förläggningen skall utföras.

 

I Krigsbyn/Bängling(bak) har fiber blåsning kommit igång, saknas en stam mellan två skåp samt ca 15 fastigheter.

 

Kommande vecka 27 kommer tyvärr ingen fiberblåsning att genomföras.

 

Klick på bynamnet kommer respekrive status karta(alla finns ej).

Grönt = fiberslang klar. Blå på G eller under planering/projektering.

 

Veckoplan:

 

Bängling(bak) - Krigsbyn:

Beroende på hur det går i Tynderö kan det finnas en chans att det ev dyker upp ett installations gäng för att svetsa ihop fiber mellan skåpen.

 

Bängling(fram):

Färdigställa sista 280 m stamfiber förläggning.

 

Näset:

Grävning klart, inväntar fiber blåsning.

 

Rolandsbacke:

Uppstart grävning av stam fiberslang när Bängling vägens 280 m är klart.

 

Sunnansjö:

Kvarstår att lösa en del klurigheter beträffande alternativa vägval av stamfiber sträckning, b.la saknas ett markavtal för att nå en bra lösning mot Svarvarböle.

 

Gryttjom/Västanbäck/Fjäl:

Fortsatt planering, genomgång markavtal.

 

Bye/Hussjö/Krånge:

Fortsatt bearbetning markavtal.

 

Västansjö:

Fortsatt förläggning stam/fastighets slang Skymelvik/Svaleri/Gökböle.

 

 

2018-06-23:

 

Önskemål har framkommit över statusläget i områdena, försökt skapa en överskådlig karta. Tyvärr kom inte Fjäll med på kartan, är självklart med i projektet.

 

 

Förklaring linjer:

 

Grönt = aktiverade/klara installationer, planerad instalation, fiberblåst eller grävd slang.

 

Blå = Planerad grävning, saknas typ utsättning befintliga el/tele kablar eller avsaknad markavtal.

 

Svart = Pågående projektering samt på plats kontroll.

 

Klicka på länken för karta här.

 

2018-06-22:

 

Planeringen av grävning för kvarstående områden börjar komma i fas, det är en hel del pyssel att klara ut innan grävaren kan sätta skopan i marken och lite trögt går det ibland då olika instanser/myndigheter tydligen har svårt att hinna med vår ambition.

 

I veckan blev sträckan från Tjärngodset till Västansjö klart, fiberslang till 3 fastigheter och stam klar ca 1,3 km samt Bängling ca 10 fastigheter är klart utom sista förläggning av stamfiber ner mot kyrkan.

 

Kommande vecka påbörjas grävning i 2 områden, Näset samt sträckan Västansjölokalen till JVG övergång och planen är att fortsätta andra sidan från jvg mot Skymel.v/Svaleri/Gök.b när avsnittet mot JVG är klar. Blåsning/installation av sträckorna påbörjas när all slang i respektive område är förlagd, möjligen kan de 6 fastigheterna öster jvg(Västansjö) färdigställas tidigare.

 

Fiber installation för färdiga områden Krigsbyn/Bängling(bak) kan komma igång kommande vecka, Bängling(fram) som ligger på en annan stam måste tyvärr invänta att sträckningen Näset förbi Kyrkan å ner mot Rolandsbacke blir klar innan fiber blåsningen kan påbörjas.

 

Veckoplan:

 

Bängling(fram/bak):

Invänta kommande fiberblåsning/installation, Bängling(bak) är planerad att påbörjas kommande vecka.

 

Krigsbyn:

Planerad fiberblåsning/installation kommande vecka.

 

Näset:

Grävningen påbörjas kommande vecka.

 

Sunnansjö:

Kvarstår att lösa en del klurigheter beträffande alternativa vägval av stamfiber sträckning, b.la saknas ett markavtal för att nå en bra lösning mot Svarvarböle.

 

Västansjö:

Fiberslangsförläggning Västansjö till JVG-övergång, från JVG-övergång mot Skymelviken.

 

Gryttjom/Västanbäck/Fjäl:

Planerad på platsprojektering kommande vecka.

 

Bye/Hussjö/Krånge:

Fortsatt bearbetning markavtal.

 

Trotts lite osäkert väder önskar styrelsen att Midsommaren blir så skön det brukar.

 

 

Viktig vädjan från entreprenören:

 

Som vi tidigare informerat om så har vi som fastighetsägare ansvar för det som ligger i/under markytan, el kabel, dränering, avlopp, telefonledning etc i området där fibern skall dras in till huset på tomt.

 

Innan grävning på tomten till huset kan påbörjas är det nödvändigt att gräventreprenören vet att det är fritt att gräva eller hinder att ta hänsyn till enligt sträckning på tomt.

 

Om behov finns till råd/hjälp skicka ett mejl byfiber@byfiber.se