Start

 

Antal besökare

Hässjö Byfiber Timrå gräver för fiber.

2018-02-17:

 

Till höger finns länk till förenklad lathund, hjälp att komma igång.

2018-04-15:

 

Under kommande vecka genomförs planering för uppstart när marken är mogen att ta emot grävmaskiner för kvarstående fastigheter i områden 5, återstart omr 2(Krigsbyn) samt grävstart av omr 6(Bye/Hussjö).

Enligt uppgift skall vissa sträckor vara klara där TRV kräver avtal gällande omr 5(V-sjö/Tjärngodset), JVG övergång ej klar.

 

Beroende av snösmältnings läget kan det ev bli aktuellt att lösa de kvarstående fiberslang problemen under kommande vecka, önskemål omr 11-13 då telefon kopparsystemet stängs ner i närtid.

 

Status idag:

Klara 113(80%) fastigheter, kvarstår 29.

 

Omr 5 83% Västansjö(O Jvg). Kvarstår 3+3(TRV)

Omr 7 73% Tjärne, Backe, Strind. Kvarstår 3

Omr 8 96% Byn, Backås. Kvarstår 1

Omr 9 95% Öngård, Svedje. Kvarstår 1

Omr 10 100% Stäbbgård.

Omr 11 79% Storsand, Västerå. Kvarstår 4/6

Omr 12 44% Bondhamn. Kvarstår 5

Omr 13 60% Åvikebruk. Kvarstår 2

Fiberblåsning Tjärne:

2018-04-08:

 

Cirka 60 personer besökte informationsmötet i Västansjölokalen i torsdags, hoppas att det gav den information som önskades. Om det är något som är oklart , skicka ett mail till byfiber@byfiber.se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor angående kommande etablering i icke påbörjade områden efterfrågades och vi har skickat detta vidare till entreprenören för att få deras planering. Återkommer när vi vet.

 

Kortveckan har bidragit till att vi nu är 105 fastigheter som aktiveras, vilket motsvarar ca 73% av möjliga och det saknas 39 fastigheter där det är stopp i slang eller inväntar tillträde.

 

Omr 5 55% Västansjö(O Jvg).

Omr 7 60% Tjärne, Backe, Strind.

Omr 8 96% Byn, Backås.

Omr 9 95% Öngård, Svedje.

Omr 10 100% Stäbbgård.

Omr 11 71% Storsand, Västerå

Omr 12 44% Bondhamn

Omr 13 60% Åvikebruk

2018-03-29:

 

61%(96 st) av möjliga aktiveringar Västansjö – Åvikebruk blev resultatet nu innan Påsk.

 

Påpekat för entreprenören föreningens önskemål att i närtid lösa de problem som finns på några fiberslangar, vi får hoppas det hörsammas då även ett antal fastboende är berörda.

 

Glöm inte av informationsträffen kommande torsdag den 5/4, kl 16:00 i Västansjölokalen och 18:30 nere på Folkan.

 

Omr 5 55% Västansjö(O Jvg).

Omr 7 47% Tjärne, Backe, Strind.

Omr 8 96% Byn, Backås.

Omr 9 95% Öngård, Svedje.

Omr 10 100% Stäbbgård.

Omr 11 71% Storsand, Västerå

Omr 12 44% Bondhamn

Omr 13 60% Åvikebruk

 

Styrelsen vill även passa på att önska Er alla en trevlig Påsk.

2018-03-23:

 

Vecka 12 bidrog till att nu är över 50% av möjliga anslutningar aktiverade(ost E4), mao 81 stycken och kanske kan det bli ett tiotal till även under Påskveckan.

 

Fortfarande lite strul med stamfibern till Bondhamn, samt ett antal till fastigheter.

 

Områdesvis ser det idag ut på följande vis av möjliga installationer:

 

Omr 5 55% Västansjö(O Jvg).

Omr 7 27% Tjärne, Backe, Strind.

Omr 8 96% Byn, Backås.

Omr 9 95% Öngård, Svedje.

Omr 10 100% Stäbbgård.

Omr 11 56% Storsand, Västerå

Omr 12 0% Bondhamn

Omr 13 60% Åvikebruk

 

 

2018-03-16:

 

Vecka 11 avslutad med ett gott resultat trotts som tidigare veckor en hel del snöskottning samt några slangstopp.

 

Idag är 65 fastigheter klara med fiberinstallation samt aktiverade, vilket motsvarar ca 41% av totalen som idag har möjlighet att få fibern installerad.

 

Områdesvis ser det ut på följande vis av möjliga installationer:

Omr 5 55%

Omr 7 27%

Omr 8 80%

Omr 9 95%

Omr 10 100%

Omr 11 39%

Omr 12 0%

Omr 13 0%

 

Kommande vecka fortsätter installations arbetet och vi ser att det alltjämt finns goda utsikter till att berörda områderna(10-13) bör bli genomförda innan koppartråden försvinner från tele-stn i Västerå under maj månad.

 

2018-03-10:

 

Takdropp å vårsol har förskönat tillvaron idag, även veckan har bidragit till mer ljus i förlagda fibers.

 

Tyvärr hann jag inte träffa alla gubbsen innan de avslutade, informationen som finns om veckans jobb är att stamfibern nu är klar mellan Västansjö – Ävikebruk(ev saknas stam till sista skåpet) och att noden i Västerå är på G att färdigställas, återstår ca 7-800 m stam ner till 2 fastigheter i Bondhamn.

 

Ca 85% fiber till fastigheter är blåst och dryga 30% klara installationer som enligt uppgift skall vara aktiverade.

 

Kommande vecka fortsätter arbetet med att blåsa samt installation och aktivering av anslutningar, hoppas få lite detaljer på måndag men vet att flera fastighetsägare har blivit kontaktade för tillträde av hus.

 

Att noden och dess anslutna kunder skall kunna vara klart innan kopparkablarna för tfn/adsl kopplas ur i Västerå tele-stn känns som det finns goda möjligheter att klara ut.

 

OBS!

Den 5 april kommer Telia(gruppavtal) samt Zitius besöka och informera föreningens medlemmar. Detta kommer att genomföras på två platser, Västansjölokalen kl 16:00 och Folkan Söråker kl 18:30.

Vi önskar anmälan från er som vill deltaga byfiber@byfiber.se

 

//Styrelsen

 

2018-03-01:

 

Ny månad där Kung Bore håller greppet, det till trotts så har det knegats på runt om i byarna.

 

All blåsning av stamfibern i områderna 7-13 samt delar av omr 5 är i princip klara, förutom ett stopp i Ytterå samt även en sträcka i Bondhamn ner mot fastigheterna vid inloppet till viken, dessa åtgärdas vecka 10.

 

Totalt är 39 installationer klara, 68 fastigheter har fiber fram till huset, tyvärr missade jag uppgifterna från gänget i Storsand, får jag ta på måndag.

 

Studera gärna lathunden på hemsidan innan Ni beställer tjänster, är något oklart är det bara att skicka ett mail (byfiber@byfier.se).

 

Torsdag den 5e April planerar vi ett informationsmöte angående Telias gruppabonnemang, dessutom deltager representant från Zitius. Mötet kommer troligen att delas i två pass med samma information, e.fm/kväll, mer info angående detta kommer senare.

 

2018-02-23:

 

Reviderad planering:

 

Beroende på hur det går med slangstopp i Västerå kan ev Bondhamn/Åvike bli blåst med fiber.

 

Installation/ v 09 = Backe(4), , By(1), Backås(1), Strind(6), Västansjö(7)

 

Träffar entreprenören måndag morgon, ev kan bli någon justering.

2018-02-22:

 

Veckan har haft sina utmaningar för blås/svets grupperna, men det till trotts så har det blivit en hel del utfört.

 

3 slang stopp har reparerats där sträckan för stamslangen ner till Storsand varit extremt besvärligt, så nu kvarstår bara stoppet vid milsten/Västerå vilket påbörjas v 09.

 

I veckan har ca 40 fastigheter erhållit fiber till huset, total idag är det 98 stycken.

Av dessa 98 stycken är 23 installationer klara inomhus, förhoppningsvis kan dessa nya(7 st) aktiveras i närtid.

 

Kommande vecka fortsätter blås/svetsgängen arbetet med installation/montering , samt att fixa slangstoppet i Västerå och därefter kanske den sista sträckan för stamfibern till Åvike blir blåst till veckan.

 

Sportlovet närmar sig och Ni som har lite svårt att medverka kommande veckor kan skicka ett mejl(byfiber@byfiber.se) med förslag till datum där Ni kan vara närvarande vid installation inne i huset, alternativt att det går att lösa på annat sätt .

 

//styrelsen

 

2018-02-20

 

Planering Västansjö - Åvike.

 

Så här ligger schemat för installation, blåsning kommer att ske alla veckor.

Givetvis kan det inträffa rubbning av tidslinjalen, stopp i slang, sjukdom m.m.

 

Montör ringer två dagar innan installation och jag har även framfört önskemål till möjligheten att installera under en helg.

Ett uppsamlingsheat finns med i resonemanget, vilket kan bli i typ maj/juni.

 

Om det finns funderingar kring Er närvaro så skicka gärna ett mejl(byfiber@byfiber.se) så vi kan bistå entreprenören med lämplig lösning att genomföra installationen.

 

v 8 Tjärne, Strind Backe, Backås(1),Byn(1).

V 9 Blåsning.

v 10 Västansjö, Svedje, Stäbbgård, Åvikebruk.

v 11 Bondhamn, Storsand.

v 12 Storsand, Västerå.

v 13 Västerå.

 

2018-02-15:

 

Veckans fiber installations arbete har rullat på, dock ingen blåsning och kommande vecka fortsätter installatörsgänget, samt arbete med att lokalisera stamfiber stopp samt fortsätta blåsa fiber.

 

Tills idag har 16 stycken fastighetsägare färdiga installationer, dessvärre så har Skanovas entreprenör inte klarat ut färdigställa allt i Noden, trotts att detta skulle vara färdigt vid årsskiftet vilket tyvärr bidragit till att 4 stycken fastigheter har utrustning monterat men ej driftsatt.

 

Styrelsen planerar att i närtid skapa möjlighet för föreningsmedlemmar att få lite information och vetskap hur man kommer igång, val av tjänster, även om det finns önskemål till stöd/tips när det gäller själva installationen.

Om det finns funderingar idag är det självklart bara att slå en signal eller skicka ett mail så skall vi försöka hjälpa till.

 

Nästa veckas planering är mycket beroende på om Noden är klar vilket vi antar då det jobbats där i veckan, samt om det blir löst med de stamfiber stop som finns. Om det går bra så skall Västansjö, Strind etapperna bearbetas, samt de två kvarstående fastigheterna i Byn/Backås och som det ser ut idag känns det som att tidsplanen ligger i fas med utfört arbete.

 

//styrelsen

 

Viktig vädjan från entreprenören:

 

Som vi tidigare informerat om så har vi som fastighetsägare ansvar för det som ligger i/under markytan, el kabel, dränering, avlopp, telefonledning etc i området där fibern skall dras in till huset på tomt.

 

Innan grävning på tomten till huset kan påbörjas är det nödvändigt att gräventreprenören vet att det är fritt att gräva eller hinder att ta hänsyn till enligt sträckning på tomt.

 

Om behov finns till råd/hjälp skicka ett mejl byfiber@byfiber.se